WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


ANALIZA FINANSOWA W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

Naszym celem jest, aby od strony praktycznej poznali Państwo:

 • jak na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym rozpoznać najpoważniejsze sygnały o problemach finansowych firmy?
 • jakie metody stosowane w analizie finansowej pomagają ocenić wiarygodność finansową kontrahenta?
 • jak prognozować wielkości finansowe w przyszłości?
 • jak trafnie ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa i efektywnie przeprowadzić inwestycje?

Szkolenie adresujemy do:

 • kadry zarządzającej
 • menedżerów wszystkich szczebli zarządzania
 • dyrektorów finansowych
 • głównych księgowych
 • pracowników pionów finansowo - księgowych
 • wszystkich odpowiedzialnych za finanse firmy
Metodyka prowadzenia zajęć:
 • szkolenie prowadzone będzie w formie mini wykładów połączonych z elementami warsztatów, co gwarantuje aktywne zaangażowanie uczestników szkolenia
 • atrakcyjność zajęć zapewnią liczne przykłady, które stanowić będą punkt wyjścia do omawianych zagadnień
 • zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną obejmującą tematykę szkolenia
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas szkolenia

Ramowy program szkolenia:

 • ISTOTA ANALIZY FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
   
 • ŹRÓDŁA ANALIZY FINANSOWEJ I ICH REGULACJE
  • charakterystyka materiałów źródłowych 
  • sprawozdania finansowe jako podstawa analizy i źródło informacji
WYKORZYSTANIE SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ DLA CELÓW ANALITYCZNYCH
 • ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
  • rodzaje i sposoby wyliczania wskaźników
 • ANALIZA SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA
  • rotacja
  • powiązania z analizą płynności
 • ANALIZA ZADŁUŻENIA
  • stopa zadłużenia
  • wskaźniki
  • zewnętrzne finansowanie
    
 • ANALIZA RENTOWNOŚCI
  • próg rentowności
  • analiza dźwigni operacyjnej
    
 • MODELE JEDNOWSKAŹNIKOWE OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI
   
 • CHARAKTERYSTYKA METOD STOSOWANYCH W ANALIZIE FINANSOWEJ
  • metody analizy finansowej
  • planowanie finansowe
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE JAKO INTEGRALNA CZĘŚĆ ANALIZY FINANSOWEJ
 • ANALIZA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH
  • metody oceny opłacalności
  • porównanie metod
  • wpływ czynników na decyzje inwestycyjne
    
 • IDENTYFIKACJA KLUCZOWYCH ETAPÓW PRZYGOTOWANIA
  I WERYFIKACJI ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INWESTYCYJNEGO - CASE STUDY
  • identyfikacja założeń
  • opracowanie planów
  • ocena projektu
  • analiza wrażliwości projektu

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 1 390,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć