Zarządzanie zespołem

Minęły już czasy gdy za największymi sukcesami, odkryciami i wynalazkami stała jednostka. W dzisiejszych czasach wielkich czynów dokonują zespoły. Sukces każdego współczesnego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego rozmiaru i zasięgu, w dużej mierze zależy od umiejętności pracy zespołowej. Przykładem może być produkcja nowego supersamochodu. Nie istnieje osoba, która byłaby wstanie sama stworzyć taki samochód od podstaw. Jedna grupa ludzi pracuje nad nadwoziem (aerodynamiką, wytrzymałością, wagą) inna nad napędem, jeszcze inna nad wnętrzem. Elementów jest bardzo wiele i co najważniejsze wszystkie muszą być ze sobą kompatybilne. Tak więc sukces nowego supersamochodu zależy od jakości pracy zespołowej w firmie go produkującej. Jeżeli wszystko przebiegnie tak jak należy powstanie produkt dalece przewyższający cokolwiek, co mógłby stworzyć pojedynczy człowiek.

Zespół a grupa robocza

Słowo „zespół” wydaje się być tak powszechnie zrozumiałe, że nie wymaga zdefiniowania. Jednakże w kontekście pracy i organizacji często jest ono błędnie interpretowane. W firmach często mówi się, że każdy jest członkiem zespołu. Ma to na celu wzmocnienie poczucia jedności i równości, jednak nie wszyscy ludzie w danym miejscu pracy są częścią tego samego zespołu i nie każda grupa osób od razu może zostać zespołem nazwana. Często to co nazywamy zespołem jest w rzeczywistości grupą roboczą.

Podstawową różnicą jest fakt, że w grupie roboczej każda osoba ma ścisły związek z osobą zarządzającą grupą i jest przez nią kierowana. Ponadto, w grupie roboczej do osiągnięcia celów nie zawsze potrzebna jest współpraca pomiędzy poszczególnymi członkami grupy. Każdy ma swój zakres zadań, który wykonuje indywidualnie, a nad każdym z nich czuwa kierownik grupy.

Grupa robocza ma zarówno swoje zalety jak i wady. Z jednej strony wymaga małego stopnia koordynacji, zakładając, że jest skutecznie zarządzana. Z drugiej zaś, proces podejmowania decyzji przez kierownika grupy jest wydłużony ze względu konieczność zbierania informacji z kilku, prawie niezależnych od siebie źródeł. Ponadto, kierownik grupy sprawuje w niej niepodzielną władzę, co może okazać się problematyczne.

Z kolei zespół jest czymś bardziej złożonym niż grupa ludzi zarządzana przez jedną osobę. Członkowie zespołu dysponują zazwyczaj umiejętnościami wzajemnie się uzupełniającymi, przyświeca im ten sam cel, w dążeniu do którego się wzajemnie wspierają. Wszyscy członkowie zespołu wzajemnie ze sobą oddziaływają a decyzje podejmowane są na podstawie doświadczeń i przemyśleń większej liczby osób niż ma to miejsce w przypadku grupy roboczej. Prowadzi to zazwyczaj do wynajdowania lepszych rozwiązań.

Według J. Richarda Hackmana zespół charakteryzują cztery cechy:

  • wspólny cel,
  • wyraźne granice,
  • precyzyjne upoważnienie do zarządzania procesami zespołu,
  • stabilny skład.

W praktyce często zdarza się, że charakteru danej grupy ludzi nie zamyka się w kategoryczny sposób w którejś z dwóch podanych wyżej definicji. Pewien stopień elastyczności pozwala pracować w swoistej hybrydzie grupy roboczej i zespołu, charakter której leży gdzieś po środku.