Rozwój menedżerski

Menedżer, który chce ciągle chce być skuteczny i utrzymywać wysoki poziom swoich umiejętności oraz kompetencji musi się cały czas rozwijać – pod każdym względem. Rozwój ten powinien być zaplanowany i zorganizowany. Wiedza musi być ciągle pogłębiana, umiejętności zarządzania doskonalone, a cechy osobowości i kompetencje podnoszone. Nie można opierać się no już posiadanych zdolnościach, ponieważ świat biznesu ciągle się zmienia i to bardzo dynamicznie. To co było skuteczne pięć lat temu, obecnie może w ogóle nie znaleźć zastosowania. W niektórych przypadkach okres ten należy liczyć w miesiącach a nie latach.Przykładem może być sytuacją panująca w porządku prawnym kraju. Nie bez powodu na wstępie każdej książki z zakresu prawna znajduje się informacja „Stan prawny na dzień…”. Porządek prawny zmienia się bardzo szybko, akty prawne są stale tworzone, nowelizowane, lub uchylane. Śmiało można założyć, że podręcznik prawa wydany przed dwoma laty obecnie jest już przestarzały. Jeśli nie w całości to w dużej części. Tak jak prawnik, menedżer musi stale trzymać rękę na pulsie i nieustannie uzupełniać i uaktualniać swoją wiedzę.

Menedżer sam jest odpowiedzialny za swój rozwój. Powinien on dbać o swój indywidualny, który w tym przypadku rozumiany jest jako unikalny zestaw cech, potrzebnych, a czasami wręcz niezbędnym do sprostania wymaganiom jakie stawia przed nim praca na stanowisku menedżera. Właśnie ta indywidualność stanowi o przydatności i skuteczności menedżera.

Rozwój może zostać osiągnięty dzięki praktyce, jednak nie zawsze jest to wystarczające. Często niezbędne jest odpowiednie samokształcenie, właściwie dobrane do potrzeb i możliwości danego menedżera. Kluczowym elementem samokształcenia jest stałe zwiększanie wymagań. Powinno być to jednak czynione w racjonalny sposób. Nierealne wymagania lub przesadzone ambicje mogą doprowadzić do izolacji, a obecnie większość problemów wymaga pracy w zespole a nie samodzielnego podejmowania decyzji. Przesadzając z ambicjami można osiągnąć skutek odwrotny do zamierzonego.

Należy pamiętać, że zasada mówiąca iż nie należy zmieniać tego co pozwoliło odnieść sukces, która sprawdza się w wielu aspektach życia, w biznesie często po pewnym czasie będzie nieskuteczna. Zmienianie działań, środków i zachowań, które w przeszłości okazały się skuteczne może wydawać się nienaturalne i nielogiczne jednak często jest konieczne. Wszystko spowodowane jest rozwojem dzisiejszego świata, a co za tym idzie, dynamicznymi zmianami. Opierając się jedynie na zdobytym doświadczeniu nie zwraca się uwagi na nowe możliwości jakie daje otoczenie. Obecnie nie odniesienie sukcesu jest najważniejsze, lecz zdolność do jego powtarzania. Pojedynczy sukces nie gwarantuje już firmie przetrwania i sukcesów w przyszłości. Dzisiejsza sytuacja jest zdecydowanie bardziej wymagająca.