Rodzaje marketingu

Marketing towarzyszy człowiekowi od początku świata. Od zawsze osoba chcąca sprzedać jakikolwiek produkt musiała zabiegać o klienta. Każde działanie zmierzające do tego celu można określić mianem marketingu. Oczywiście w przeszłości wyglądało to zupełnie inaczej. Obecnie często słyszy się o różnych rodzajach marketingu.  Prawdą jest, że ma on zastosowanie w bardzo różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa, jednak twierdzenie, że istnieje wiele odrębnych rodzajów marketingu jest błędne. W zależności od tego do osiągania jakich celów stosowny jest marketing, inaczej rozkładane są jego priorytety, jednak jego istota zawsze pozostaje niezmieniona. Także wiele czynników i zależności pozostaje takich samych. Można wymienić miedzy innymi:

  • obecność produktu (coś co jest oferowane i przedstawia dla kogoś wartość),
  • transakcja zawierana jest między minimum dwoma stronami,
  • czynniki wypływające na proces podejmowania decyzji,
  • potrzeby, do odkrycia zaspokojenia których się dąży,
  • nacisk na korzyść,
  • cena za produkt.

Choć słowo „marketing” często zestawiane jest z innymi słowami, mającymi podkreślić różnice, które mogą go dotyczyć, nie należy mówić o rożnych rodzajach marketingu, ale o jego różnych zastosowaniach.  Pod tym względem marketing można podzielić na: