Podejmowanie kluczowych decyzji

Podejmowanie decyzji to najważniejszy i często najtrudniejszy aspekt pracy menedżera. Okazuje się, że nawet osoby z bogatym doświadczeniem na stanowiskach menedżerskich nie potrafią odpowiednio konstruować i wykorzystywać procesu podejmowania decyzji. Decyzje podejmowane są zbyt pochopnie, nie są brane pod uwagę wszystkie okoliczności, sedno sprawy pozostaje niezauważone.Większość osób traktuje podejmowanie decyzji jako odosobnione działanie, które powinno zajść stosunkowo szybko i sprowadza się do wybrania jednej opcji, z wielu które były brane pod uwagę. Najczęściej jest to opcja, która w największym stopniu odpowiadałaby przełożonym lub która ma powszechne poparcie.

W najprostszym ujęciu efektywny proces podejmowania decyzji powinien być zgodny z poniższym modelem:

Jednak zazwyczaj ludziom bardzo ciężko przychodzi działanie w taki właśnie sposób. Najczęściej osoby uczestniczące w procesie mają skłonność do obrony swoich poglądów i pomysłów. Przynajmniej część z nich. W takim przypadku proces podejmowania decyzji nie przyjmuje postaci współdziałania lecz walki. Sprawia to, że osoby uczestniczące mogą nie być otwarte szczere, mogą ukrywać bądź zniekształcać fakty i prezentować je w sposób dla siebie korzystny. Wynikiem takiej sytuacji jest zazwyczaj przyjęcie rozwiązania proponowanego przez najbardziej wpływowe osoby w grupie, które nie zawsze musi być najkorzystniejsze.

Osoby uczestniczące w procesie podejmowania decyzji powinny wspólnie pracować nad wymyśleniem najlepszych wariantów rozwiązania problemu u a nie forsować swoje pomysły i na siłę przekonywać do nich innych. Każdy powinien zaprezentować posiadane przez siebie informacje w sposób pozwalający innym na wyciąganie własnych wniosków, tj. najlepiej bez ich komentowania. Krytyczne myślenie jest kluczowe dla procesu podejmowania decyzji.

Decyzja to akt wyboru, rozstrzygnięcia danego problemu, działanie zmierzające do osiągnięcia konkretnego celu. Cel ten to wybranie najkorzystniejszego z możliwych rozwiązań, oparte na posiadanych informacjach i umiejętności przewidywania rozwoju przyszłych zdarzeń. Tak więc, akt podejmowania decyzji powinien być:

  • świadomy,
  • celowy,
  • oparty na konkretnym kryterium,
  • miarą przewidywania rezultatów.

Każda decyzja podjęta w organizacji ma swoją wagę, jednak decyzje, które można nazwać kluczowymi zazwyczaj są podejmowane na szczeblu kierowniczym. Cała działalność menedżera sprowadza się do podejmowania decyzji, a jego skuteczność zależy od stopnia opanowania tego procesu.

W przedsiębiorstwie można scharakteryzować trzy podstawowe typy decyzji:

  1. Decyzje strategiczne – dotyczą zarządzanie produktami i rynkami w sposób pozwalający maksymalizować zyski,
  2. Decyzje taktyczne – dotyczą optymalnej alokacji posiadanych zasobów,
  3. Decyzje operacyjne – optymalizacja realizacji celów przedsiębiorstwa.