Czym jest strategia marketingowa?

Z punktu widzenia marketingu strategię można najkrócej zdefiniować jako zespół narzędzi i ogół sposobów wykorzystywanych do osiągania wyznaczonych celów. Cele te mogą być długofalowe lub bieżące. Tworząc plan marketingowy większy nacisk kładziony jest na cele bieżące, natomiast cele długofalowe są ważniejsze z punktu widzenia rozwoju strategicznego przedsiębiorstwa. Człowiekowi z natury łatwiej przychodzi tworzenie bieżących planów marketingowych, ponieważ jest to działanie nastawione na szybkie osiąganie widocznych rezultatów. Trudniej jest skupić się na działaniach długofalowych, ponieważ wymagają one dodatkowych umiejętności, takich jak myślenie abstrakcyjne, kreatywność, spostrzegawczość czy wyczucie. Pracownicy działów marketingowych odpowiedzialni są zarówno za działania bieżące, jak i długofalowe.Chociaż istnieją sformułowane zasady i procedury tworzenia strategii marketingowych, nie istnieje coś takiego jak uniwersalna strategia, która można by skutecznie zastosować w wielu przedsiębiorstwach. Wynika to z faktu, że tak naprawdę na rynku nigdy nie ma dwóch takich samych przedsiębiorstw. Spowodowane jest to ogromną liczbą zmiennych, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa jak i w otoczeniu, które na nie oddziałuje. Dlatego każda strategia powinna być unikalna, dostosowana do konkretnej firmy. Natomiast wspomniane zasady jej tworzenia oraz doświadczenie praktyków marketingu pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów i problemów.

Dział marketingu musi patrzeć na problemy marketingowe z dwóch perspektyw, zarówno bieżącej jak i długofalowej. Skupienie wysiłków na tylko jednej z nich nigdy nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Myślenie strategiczne opiera się na kilku zasadach

Należy pamiętać, że konsumenci częściej wybierają markę, która na rynku istnieje dłużej, dlatego zawsze warto zaznaczać ten aspekt w swoich działaniach marketingowych. Stąd tak dużo firm na rynku, które na swoich produktach, w logach czy banerach eksponują datę powstania firmy. Naturalną konkluzją konsumenta dowiadującego się, że firma istnieje na rynku od kilkudziesięciu lat jest myśl, że skoro utrzymała się na nim tak długo musi prezentować odpowiednią jakość.

Oczywiście nie każda firma może pochwalić się dekadami istnienia na rynku. Jeśli więc w żaden sposób nie może zaprezentować się jako pierwsza na rynku, powinna stworzyć nową kategorię, w której będzie pierwsza. Jeśli takim działaniem odniesie się sukces, można się spodziewać, że w krótkim czasie w nowo stworzonej kategorii pojawią się inne firmy chcące odnieść korzyść z takiego pomysłu. Wynika to z tendencji ludzkiego mózgu do naśladowania (tym bardziej jeśli naśladowane działania wcześniej okazały się efektywne).

Zajmując się marketingiem należy też pamiętać o prostej zasadzie, że dynamiczny cel trudniej trafić niż cel statyczny. Oznacza to, że firma, która chce znaleźć się przed konkurencją i tam pozostać powinna działać dynamiczne, ciągle zmieniając i dostosowując swoje działania marketingowe. Tak funkcjonującą firmę trudniej zdominować. Ponadto, konkurenci mogą stracić orientację, pogubić się i jeszcze bardziej zostać w tyle. Należy stosować coraz to nowe narzędzia i formy marketingowe oraz sposoby promocji wizerunku przedsiębiorstwa i marki.

W każdym aspekcie funkcjonowania przedsiębiorstwa zwracanie szczególnej uwagi na relacje firma-otoczenie jest niezbędne, ale szczególnie ważne jest to aspekcie marketingu. Szczególnie działania długofalowe wymagają ciągłego dostosowywania podejmowanych kroków do sytuacji obecnie panującej w otoczeniu firmy. Nie od dzisiaj wiadomo, że umiejętność adaptacji jest podstawą przetrwania.