Czym jest public relations?

W XXI wieku technologia pozwala osiągać rzeczy, które jeszcze dwie dekady temu nie wydawały się możliwe do osiągnięcia. Obecnie na świecie panuje epoka małych przedsiębiorstw, które mogą funkcjonować i rozwijać się właśnie dzięki wspomnianej technologii. Możliwe stało się prowadzenie firmy nie wychodząc w ogolę z domu. Można także usłyszeć historię wielkich przedsiębiorstw, które powstały z użyciem tylko i wyłącznie komputera z połączeniem do Internetu oraz oryginalnego pomysłu. Czytaj dalej

Władza menedżerska i jak ją sprawować

Sprawowanie funkcji menedżera zawsze wiąże się z pewnym poziomem władzy jaką może on sprawować nad innymi. Oznacza to, że może on wywierać wpływ na innych i narzucać im swoją wolę. Oczywiście stopień tego wpływu zależy od cech osobowości menedżera i osób, na które jest on wywierany. Czytaj dalej

Zarządzanie zespołem

Minęły już czasy gdy za największymi sukcesami, odkryciami i wynalazkami stała jednostka. W dzisiejszych czasach wielkich czynów dokonują zespoły. Sukces każdego współczesnego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego rozmiaru i zasięgu, w dużej mierze zależy od umiejętności pracy zespołowej. Przykładem może być produkcja nowego supersamochodu. Nie istnieje osoba, która byłaby wstanie sama stworzyć taki samochód od podstaw. Jedna grupa ludzi pracuje nad nadwoziem (aerodynamiką, wytrzymałością, wagą) inna nad napędem, jeszcze inna nad wnętrzem. Elementów jest bardzo wiele i co najważniejsze wszystkie muszą być ze sobą kompatybilne. Tak więc sukces nowego supersamochodu zależy od jakości pracy zespołowej w firmie go produkującej. Jeżeli wszystko przebiegnie tak jak należy powstanie produkt dalece przewyższający cokolwiek, co mógłby stworzyć pojedynczy człowiek. Czytaj dalej

Zarządzanie strategiczne

Sytuacja współczesnych przedsiębiorstw jest wyjątkowa, ponieważ w pewien sposób funkcjonują one na granicy dwóch porządków. Do niedawna otoczenie przedsiębiorstw charakteryzowało się stabilnością. Decyzje mogły być podejmowane na podstawie poprzednich doświadczeń, ponieważ rzeczywistość właściwa dla danego momentu różniła się niewiele od tej, która miała miejsce ostatnim razem. Jednakże, współcześnie otoczenie jest niestabilne, skomplikowane i niepewne. W takich warunkach dokonywanie strategicznych wyborów nie jest już takie proste i bezpieczne. Ciągła zmiana otoczenia wymaga dynamicznego dostosowywania zasobów i własnych umiejętności. Czytaj dalej

Podejmowanie kluczowych decyzji

Nasze życie to nieustanny ciąg wyborów. Każdego dnia, na każdym kroku, zmuszeni jesteśmy podejmować decyzje, czy tego chcemy czy nie. Żadne nasze działanie (lub zaniechanie) nie rozpoczyna się samo – musimy podjąć odpowiednią decyzję. Dotyczy to zarówno spraw ważnych, mogących pociągnąć za sobą poważne konsekwencje, jak i spraw błahych, takich jak co zjeść na śniadanie lub który program w telewizji obejrzeć. Można bezpiecznie założyć, że jakość podejmowanych przez nas decyzji jest jednym z czynników mających największy wpływ na nasze życie. Czytaj dalej