Przygotowanie umowy

Tematyka zawierania umów handlowych, poza formą i trybem ich zawierania, obejmuje także zagadnienie przygotowania umowy, tj. wypracowanie treści, która zaostanie zaakceptowana przez strony. Często jest to proces długotrwały i trudny.

Czytaj dalej

Zawieranie umów handlowych

Jednym z głównych instrumentów kształtujących stosunki handlowe jest zawieranie umów. Z kolei jedną z głównych zasad zawierania umów jest tzw. zasada swobody umów. Została ona ustalona artykułem 353KC i stanowi, że:
Czytaj dalej

Zarząd w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością jest organem wykonawczym, do zadań którego należy głównie reprezentacja spółki oraz prowadzenie jej spraw. Może się on składać z jednej lub więcej osób. Członek zarządu powoływany jest uchwałą wspólników spółki i w ten sam sposób może zostać odwołany chyba, że umowa spółki stanowi inaczej. Zarząd może być powołany wspólnie, tj. wszyscy członkowie jednocześnie na wspólna kadencję, jak i każdy członek oddzielnie. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Czytaj dalej

Kontrola w przedsiębiorstwie

W przeszłości przedsiębiorcy z niecierpliwością wyczekiwali ustawy, która zmieni uprzednio obowiązujące prawo działalności gospodarczej. Doczekali się tego 21 sierpnia 2004 roku, kiedy to w życie weszła ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Zniosła ona wiele przeszkód oraz wprowadziła szereg ułatwień zarówno dla ludzi chcących podjąć działalność gospodarczą, jak i dla tych którzy już ją prowadzą. Jednym słowem, otoczenie prawne stało się dużo bardziej przychylne dla przedsiębiorców. Czytaj dalej