Savoir-vivre, czyli o zasadach jakimi powinniśmy kierować się w biznesie

Często zdarza się, że uprzejmość oraz odpowiednie zachowanie mogą zdziałać wiele tam, gdzie nic nie dają konkretne, sprecyzowane umiejętności. W szczególności odnosi się to do relacji biznesowych. Nie sposób sobie wyobrazić, braku uprzejmości i odpowiedniego zachowania w kontaktach z klientami, współpracownikami czy partnerami biznesowymi. Niezbędne jest więc opanowanie zasad savoir-vivre. Nie jest to jednak wcale takie proste i wymaga odpowiedniego wyczucia oraz intuicji. Czytaj dalej

Mobbing – czym jest i jak sobie z nim radzić?

Stale zmieniające się środowisko i warunki pracy powodują, że pracodawcy wymagają od swoich pracowników niemal nadludzkiej wytrzymałości psychicznej i fizycznej, wszechstronności oraz dyspozycyjności. Wiele badań przeprowadzonych w krajach europejskich wskazuje na coraz częstsze występowanie w miejscu pracy, zjawiska przemocy. Zjawisko to się nasila, nabierając w niektórych przypadkach rozmiarów epidemii. Obecność terroru psychicznego, a w skrajnych sytuacjach także fizycznego oraz seksualnego, rodzi poważne koszty nie tylko indywidualne (utrata zdrowia, zachwianie relacji społecznych), ale także organizacyjne (spadek produktywności) i społeczne (koszty związane z wcześniejszym kończeniem kariery zawodowej poszkodowanych). Wyeliminowanie przemocy z miejsca pracy powinno zatem leżeć zarówno w interesie pracownika, firmy, jak i całego społeczeństwa. Czytaj dalej

Efektywna komunikacja w zespole – rodzaje i formy komunikacji

Celem procesu komunikowania się, niezależnie od jego formy, jest wymiana informacji pomiędzy uczestnikami, biorącymi w nim udział. Pełni on tym samym bardzo ważną funkcję społeczną. Jest również bardzo istotnym elementem działań public relations (obejmujących zarówno kontakty wewnętrzne jak i zewnętrzne). Samo pojęcie „komunikowanie” wywodzi się od łacińskiego czasownika „communico”, „communicare” (połączyć, uczynić wspólnym, przekazać wiadomości, naradzać się) i rzeczownika communio (wspólność). Czytaj dalej

Asertywność w relacjach biznesowych – czyli jak skutecznie bronić swoich praw?

Asertywność definiowana jest, jako umiejętność bycia sobą podczas relacji z innymi ludźmi; zdolność wyrażania myśli, uczuć i przekonań w sposób nieuległy i jednocześnie nieraniący osób,
z którymi wchodzimy w relacje. Asertywność nie oznacza ignorowania emocji i dążeń innych osób, ale raczej predyspozycję do realizacji założonych celów, pomimo negatywnych nacisków ze strony otoczenia. Obok empatii, stanowi ona, jedną z podstawowych umiejętności, wchodzących w skład inteligencji emocjonalnej. Czytaj dalej

Rekrutacja pracowników

Jednym z częstszych pytań, z jakimi spotyka się kadra zarządzająca jest pytanie o to,
w jaki sposób skutecznie delegować zadania. Skutecznie, czyli w taki sposób by zadania te były wykonywane z należytą starannością a pracownicy byli zadowoleni. Odpowiedzią na ten problem jest proces projektowania pracy. Czytaj dalej