Władza menedżerska i jak ją sprawować

Sprawowanie funkcji menedżera zawsze wiąże się z pewnym poziomem władzy jaką może on sprawować nad innymi. Oznacza to, że może on wywierać wpływ na innych i narzucać im swoją wolę. Oczywiście stopień tego wpływu zależy od cech osobowości menedżera i osób, na które jest on wywierany. Czytaj dalej

Zarządzanie zespołem

Minęły już czasy gdy za największymi sukcesami, odkryciami i wynalazkami stała jednostka. W dzisiejszych czasach wielkich czynów dokonują zespoły. Sukces każdego współczesnego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego rozmiaru i zasięgu, w dużej mierze zależy od umiejętności pracy zespołowej. Przykładem może być produkcja nowego supersamochodu. Nie istnieje osoba, która byłaby wstanie sama stworzyć taki samochód od podstaw. Jedna grupa ludzi pracuje nad nadwoziem (aerodynamiką, wytrzymałością, wagą) inna nad napędem, jeszcze inna nad wnętrzem. Elementów jest bardzo wiele i co najważniejsze wszystkie muszą być ze sobą kompatybilne. Tak więc sukces nowego supersamochodu zależy od jakości pracy zespołowej w firmie go produkującej. Jeżeli wszystko przebiegnie tak jak należy powstanie produkt dalece przewyższający cokolwiek, co mógłby stworzyć pojedynczy człowiek. Czytaj dalej

Zarządzanie strategiczne

Sytuacja współczesnych przedsiębiorstw jest wyjątkowa, ponieważ w pewien sposób funkcjonują one na granicy dwóch porządków. Do niedawna otoczenie przedsiębiorstw charakteryzowało się stabilnością. Decyzje mogły być podejmowane na podstawie poprzednich doświadczeń, ponieważ rzeczywistość właściwa dla danego momentu różniła się niewiele od tej, która miała miejsce ostatnim razem. Jednakże, współcześnie otoczenie jest niestabilne, skomplikowane i niepewne. W takich warunkach dokonywanie strategicznych wyborów nie jest już takie proste i bezpieczne. Ciągła zmiana otoczenia wymaga dynamicznego dostosowywania zasobów i własnych umiejętności. Czytaj dalej

Mapy myśli – większa skuteczność przy sporządzaniu notatek

Od wieków uważało się, że człowiek myśli w sposób linearny. Pogląd taki ugruntował się zważywszy na formę, w jakiej przeważnie komunikują się ludzie, tj. za pomocą mowy lub tekstu pisanego. Zazwyczaj także w ten sposób sporządzane są notatki. Od podstawówki, przez studia, po pracę zawodową ludzie, prawie że bezwiednie, notują wszystko co słyszą. Czytaj dalej

Specyfika negocjacji w biznesie

Osiągnięcie dobrych relacji z otoczeniem związane jest ze skutecznymi formami komunikowania się, które prowadzą do porozumienia i zaspokojenia potrzeb, społecznych
i zawodowych. Istnieje jednak problem związany z faktem, iż  nie każda forma komunikowania się i kontaktu, okazuje się skuteczna. Często stosowaną i najskuteczniejszą, w sytuacjach konfliktowych, formą jest prowadzenie negocjacji. Czytaj dalej