Budowanie autorytetu

Budowanie autorytetu to działania, służące wykreowaniu sytuacji i rozwijaniu relacji służących wywieraniu wpływu osobistego na innych ludzi. Budowanie autorytetu określa czynności i zachowania związane z kreowaniem własnego wizerunku wśród grup społecznych, w których pragniemy być dostrzeżeni.Warto w tym miejscu podkreślić znaczenie ilości tych grup. Żyjąc w nieustannie ewoluującym społeczeństwie mamy codzienną styczność z bardzo zróżnicowanymi środowiskami. Idąc do pracy staramy się wzbudzić autorytet wśród naszych współpracowników. Czynimy to zachowując się w określony, uznawany przez konkretne osoby sposób. Wychodząc z pracy spotykamy się z przyjaciółmi, rodziną lub osobami zupełnie obcymi (np. robiąc zakupy). Osoby, które spotykamy uznają prawdopodobnie zupełnie inne wartości niż nasi współpracownicy, którym chcieliśmy zaimponować jeszcze godzinę temu.

Nasze zachowanie zaczyna przypominać naturalne jedynie w sytuacjach gdy przestajemy myśleć o opinii innych. Trzeba dodatkowo pamiętać, iż udawanie zachowań, z którymi się nie zgadzamy może zapewnić autorytet jedynie w krótkim okresie. Pozostaje więc pytanie jaki jest skuteczny sposób na uzyskanie pożądanych przez nas rezultatów?

Każdy z nas, na swój sposób, pragnie być postrzegany jako autorytet. Jeśli w pewnym momencie uświadomimy sobie, iż są środowiska, w których musimy udawać kogoś kim nie jesteśmy, możliwe, że nadszedł czas na zastanowienie się nad tym jacy jesteśmy i kogo sami postrzegamy jako autorytet. Znając siebie samego i definicję naszego autorytetu powinniśmy szukać takich środowisk, w których możemy postępować zgodnie ze swoimi wartościami. Autorytet, który osiągniemy w taki sposób będzie prawdziwy, zasłużony i długotrwały.

Budowanie autorytetu biznesowego związane jest z takim odbieraniem nas przez otoczenie, które pozwoli na wzmacnianie naszej pozycji na rynku. Mówiąc o takim autorytecie mamy
w dużej mierze na myśli sytuację, w której nasze zdanie i opnie, postrzegane są jako wartościowsze od zdań i opinii innych jednostek.

Autorytet biznesowy możemy osiągnąć poprzez:

 • częste uczestniczenie w działaniach na określonym rynku,
 • nawiązywanie kontaktów biznesowych,
 • podejmowanie działań wzbudzających zainteresowanie (często takich, których nie podjął nikt inny),
 • osiągnięcie pozycji osoby konsekwentnej i skutecznej w działaniu.

Do kluczowych obszarów budowania autorytetu zaliczamy:

 • zjednywanie sobie ludzi,
 • pozyskiwanie zaufania do posiadanych kompetencji,
 • gratyfikacje w kontaktach interpersonalnych.

Do korzyści wynikających z posiadania autorytetu wśród innych zaliczamy:

 • polepszenie jakości komunikacji z osobami z naszego otoczenia,
 • uświadomienie własnej pozycji zawodowej,
 • zwiększenie pewności siebie.

Kreowaniu autorytetu sprzyjają działania takie jak:

 • klarowne przedstawianie naszych standardów,
 • aktywne zwalczanie działań przez nas niepopieranych,
 • bycie uczciwym, sprawiedliwym,
 • cierpliwość,
 • stosowanie pozytywnych wzmocnień,
 • wspieranie i kreowanie zachowań pozytywnych.