WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


ZADANIOWE ZARZĄDZANIE PERSONELEM
22-22 maja 2019
Celem szkolenia jest:

 • przybliżenie techniki działania systemu zarządzania przez cele
 • ukazanie korzyści płynących z jego stosowania
 • przedstawienie korzyści płynących z implementacji systemu zarządzania przez cele
 • pokazanie praktycznego zastosowania przedstawionych rozwiązań

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału:

 • osoby kierujące pracą podwładnych
 • kadrę zarządzającą
 • osoby pragnące zastosować omawiane zagadnienia w życiu codziennym
 • wszystkie osoby zainteresowane omawianym zagadnieniem

Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:


 • wykład interaktywny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
 • analiza przypadków
 • rozwiązywanie sytuacji problemowych
 • panel dyskusyjny

Liczne ćwiczenia indywidualne i grupowe gwarantują aktywne zaangażowanie uczestników szkolenia
i opanowanie prezentowanych zagadnień.

 

Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • FILOZOFIA ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE
  • podstawowe założenia
  • kluczowe elementy
  • skuteczność pracy zespołowej
  • otoczenie jako czynnik wspierający działanie systemu
  • prawidłowe delegowanie poleceń
    
 • ETAPY TOWARZYSZĄCE WDRAŻANIU SYSTEMU
  • określenie planów operacyjnych i strategicznych podmiotu
  • zhierarchizowanie celów ogólnych podmiotu
  • wyznaczanie celów w oparciu o hierarchię zarządzania
  • kontrole przeprowadzane podczas stosowania systemu
  • interpretacja i ocena wyników
    
 • NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE
  • wyznaczanie celów
   • rodzaje celów
   • poprawna interpretacja założeń strategicznych przedsiębiorstwa
   • formułowanie celów
    • analizowanie potrzeb
    • określanie możliwości działania
    • opracowywanie wersji wstępnej celów i omówienie jej wraz z osobami zainteresowanymi
    • wyznaczenie celów ostatecznych i ich implementacja
    • zależności pomiędzy celami
    • powiązanie celów operacyjnych z celami strategicznymi przedsiębiorstwa
   • najczęściej popełniane błędy występujące podczas ich wyznaczania
   • model SMART
  • zasady funkcjonowania systemu
   • uwarunkowania sprzyjające jego działaniu
     
 • KORZYŚCI PŁYNĄCE Z ZASTOSOWANIA SYSTEMU
  • interpretacja wyników
   • pomiar wzrostu efektywności
   • przejrzystość wyników analizy
  • zarządzanie przez cele oparciem dla skuteczniejszego systemu motywacyjnego
   • zależność pomiędzy wynagrodzeniem a wynikami
    • korzyści wynikające z realizacji poszczególnych zadań a proporcjonalne wynagrodzenie dla pracowników
  • motywacja pracowników do działania oparta na świadomych korzyściach
   • skuteczne przekazywanie informacji o systemie wynagrodzeń
     

Zajęcia odbywają się według poniższego harmonogramu:
9:45 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 17:00 Czas trwania zajęć


Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 490,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć