WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


WYWIAD GOSPODARCZY W ZARZĄDZANIU NOWOCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM
15-16 lipca 2019
Celem warsztatów jest:

 • zapoznanie uczestników z istotą, zadaniami oraz wykorzystaniem wywiadu gospodarczego w obszarze współczesnego biznesu
 • przedstawienie metod wdrażania wywiadu w przedsiębiorstwie oraz sposobów praktycznego wykorzystania informacji wywiadowczych
 • przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy z zakresu metod identyfikacji konkurentów, źródeł informacji o konkurencie i otoczeniu konkurencyjnym
 • przedstawienie uczestnikom aktualnego stanu prawnego z zakresie bezpieczeństwa informacji niejawnych w Polsce
 • uświadomienie uczestnikom roli wywiadu gospodarczego, jako ważnego narzędzia rozpoznania konkurenta i otoczenia konkurencyjnego
Warsztaty adresujemy do:

 • osób odpowiedzialnych za politykę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie/instytucji
 • szefów i pracowników pionów bezpieczeństwa
 • menadżerów jednostek organizacyjnych obszaru prywatnej i państwowej przedsiębiorczości, odpowiedzialnych za identyfikację i rozpoznanie konkurentów, politykę marketingową, relacje z klientem
 • pracowników administracji państwowej i samorządowej zatrudnionych w pionach bezpieczeństwa lub zarządzania kryzysowego

Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:


 • Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń


Zajęcia odbywają się małych grupach, dzięki czemu prowadzący ma możliwość na poświęcenie uwagi każdemu i pomóc mu zrozumieć wszelkie niejasności.

Program warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:

 • RZETELNA INFORMACJA JAKO NAJCENNIEJSZY ZASÓB FIRMY
  • czym jest informacja i jaka ma wartość na rynku?
  • podstawowe źródła informacji
  • zakres wywiadu konkurencyjnego
   • biały wywiad gospodarczy
   • szary wywiad gospodarczy
   • czarny wywiad gospodarczy
  • jakie potrzeby informacyjne mają podmioty gospodarcze oraz instytucje? - klasyfikacja potrzeb
  • uwarunkowania prawne wywiadu konkurencyjnego
 • JAKĄ ROLĘ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM PEŁNI WYWIAD GOSPODARCZY?
  • czym jest informacja i jaką ma wartość na rynku?
  • rzetelna informacja jako najcenniejszy zasób firmy
  • podstawowe źródła informacji oraz metody ich pozyskiwania
   • Krajowy Rejestr Sądowy
   • Biuro Informacji Kredytowych
   • izby gospodarcze
   • misje handlowe
 • BIAŁY WYWIAD GOSPODARCZY JAKO JAWNE NARZĘDZIE POZYSKIWANIA INFORMACJI O KONKURENCJI
  • sądowe i administracyjne źródła informacji
  • wywiad informatyczny
  • źródła prasowe i materiały marketingowe
  • wizja lokalna
  • analiza i interpretacja informacji dobrowolnie ujawnionych, z uwzględnieniem czynników kontrwywiadowczych
 • JAK NIEOFICJALNIE POZYSKIWAĆ INFORMACJE GOSPODARCZE? - CZYLI SZARY I CZARNY WYWIAD GOSPODARCZY
  • infiltracja podmiotów i organizacji
   • osobowe źródła informacji
   • świadome i nieświadome źródła
   • legalne i nielegalne sposoby pozyskiwania agentów
  • sposoby ujawniania informacji przez osobowe źródła informacyjne
 • ANALIZA KONKURENCJI NA PODSTAWIE RAPORTU WYWIADU KONKURENCYJNEGO
  • skuteczne oddziaływanie na konkurentów
  • narzędzia analizy potencjału
   • konkurencja
   • branża
   • klienci
   • partnerzy biznesowi
 • ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ DLA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA
  • zagrożenia osobowe i nieosobowe
  • zagrożenia z zewnątrz oraz od wewnątrz
  • zagrożenia ze strony pracowników
   • metody werbunku pracowników
  • sytuacje i zdarzenia łatwe do potencjalnego wykorzystania w celach szpiegowskich

 

Zajęcia odbywają się według poniższego harmonogramu:
09:45 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 17:00 Czas trwania zajęć
13:00 - 13:30 Obiad w restauracji

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 990,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć