WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


WINDYKACJA DLA HANDLOWCÓW - jak egzekwować wierzytelności od tych którym sprzedajemy?
17-17 lipca 2019

Celem warsztatów jest:


 

Biorąc udział w warsztatach, uzyskujecie Państwo praktyczną wiedzę na temat:

 • poznanie "psychologii dłużnika", która pozwala zrozumieć prawdziwie motywy działania dłużników
 • poznanie sposobów radzenia sobie z "grami" i wymówkami klientów - dłużników
 • poznanie "siły" asertywności w kontakcie z dłużnikiem
 • pogłębienie wiedzy i praktyczne ćwiczenia skutecznej rozmowy windykacyjnej
 • zadbanie o relacje z klientem - dłużnikiem i zminimalizowanie negatywnych skutków rozmów windykacyjnych dla dalszych kontaktów sprzedażowych

 

Warsztaty adresujemy do:


 • kadry zarządzającej przedsiębiorstw
 • handlowców, doradców, konsultantów
 • wszystkich osób, których efekty pracy zależą od negocjacji i windykacji  

Metody prowadzenia zajęć:


 • warsztaty skoncentrowane są na treningu umiejętności praktycznych - aktywne ćwiczenie prezentowanych metod
 • testy autodiagnostyczne - pozwalające wskazać swoje mocne i słabe strony
 • zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną, obejmującą tematykę szkolenia
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem, dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas szkolenia
 • zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach. 

Program warsztatów:


 • WPROWADZENIE
  • Miejsce windykacji w procesie sprzedaży towarów i usług
  • Rola handlowca w procesie windykacji należności
  • Dylematy handlowca: budować relację czy twardo egzekwować zapłatę?
 • JAK FIRMA MOŻNE UŁATWIAĆ DŁUŻNIKOM NIEPŁACENIE NALEŻNOŚCI?
  • Analiza przypadku na przykładzie abonamentu telewizyjnego.
  • Mechanizmy zabezpieczające przez trudnymi dłużnikami
  • Błędy w polityce handlowej i windykacyjnej firm
 • DŁUŻNICY
  • Czy opłaca się windykować każdego dłużnika?
  • Kategorie dłużników i sposoby postępowania z dłużnikami, w zależności od kategorii (Biedacy, Oszuści, Gracze)
 • HANDLOWIEC W ROLI WINDYKATORA
  • Komunikacja niewerbalna w sytuacjach windykacyjnych
  • Strategie postępowania: agresja czy uległość?
  • Standardowe wymówki stosowane przez dłużników - jak na nie reagować:
   • "Na pewno jutro zapłacimy"
   • "Biznes się nie kręci, nie mam tylu klientów co dawniej"
   • "Nie mam pracy"
   • "Niestety musiałem zapłacić innemu kontrahentowi / miałem inne płatności"
   • "Nie płacę, bo mi inni nie płacą"
   • "Nie zapłacę, bo złożyłem reklamację i czekam na wyjaśnienie"
   • "Byłem na zwolnieniu", "Miałem pożar magazynów", "Okradli mnie"
 • NEGOCJACJE Z DŁUŻNIKAMI
  • Wyznaczanie celów / pułapów windykacyjnych
  • Ustępstwa w trakcie windykacji
  • Sankcje windykacyjne, stopniowanie dolegliwości

 

Zajęcia odbywają się według poniższego harmonogramu:
09:30 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 17:00 Czas trwania zajęć
13:00 - 13:30 Obiad w restauracji

Serwis kawowy (kawa, herbata, woda, ciasteczka) dostępny jest dla Uczestników przez cały czas trwania zajęć.
Na koniec drugiego dnia zajęć Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia.


Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 370,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć