WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


TRUDNE SYTUACJE W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM
16-17 maja 2019
Celem szkolenia jest:

• ukazanie istoty konfliktu, jego cech i dynamiki rozwoju
• pokazanie rozwiązań umożliwiających skuteczne zapobieganie negatywnym skutkom konfliktów
• przedstawienie korzyści mogących płynąć z zaistniałych konfliktów oraz sposobów ich czerpania
• zaprezentowanie technik aktywnego wpływania na konflikt w celu uzyskania efektu „win-win”


Do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy:

• kadrę menedżerską
• osoby zajmujące się koordynacją pracy zespołów pracowniczych
• wszystkie osoby zainteresowane implementacją prezentowanych rozwiązań zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym


Metody pracy podczas warsztatów:

 


• wykład interaktywny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
• analiza przypadków
• rozwiązywanie sytuacji problemowych
• panel dyskusyjny

 

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej. Liczne ćwiczenia indywidualne i grupowe gwarantują aktywne zaangażowanie uczestników szkolenia i pełne opanowanie prezentowanych zagadnień.

Program warsztatów:

 • CZYM JEST KONFLIKT?
  • jakie są przyczyny występowania konfliktu?
  • cechy sytuacji konfliktowej
   • konflikt jako naturalna kolej rzeczy
   • sytuacja konfliktowa reakcją na dynamikę grupy pracowniczej
  • postawy pracownicze a częstotliwość występowania konfliktów
 • BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ STRONY KONFLIKTU
  • zaangażowanie emocjonalne i jego rezultaty
   • impulsywność
   • utrata kontroli nad rozwojem sytuacji
 • DYNAMIKA ROZWOJU SYTUACJI KONFLIKTOWEJ
  • od szczegółu do ogółu
  • zachowania zaostrzające konflikt
  • rozszerzanie się konfliktu na inne podmioty
 • SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SYTUACJI KONFLIKTOWYCH
  • inteligencja emocjonalna i jej zastosowanie
  • znajomość samego siebie kluczem do rozwiązywania problemów
  • umiejętność chłodnej oceny sytuacji
   • zrozumienie drugiej strony konfliktu
  • zachowania pozytywnie wpływające na drugą stronę konfliktu
   • sposób wypowiedzi
   • kluczowe zwroty
  • asertywność
  • efekt „win-win”
 • METODY WALKI Z KONSEKWENCJAMI KONFLIKTÓW
  • konsekwencje konfliktów
   • czasowa zmiana zachowań
   • zmniejszona wydajność pracy
  • niedopowiedzenia i ich skutki
   • skuteczne sposoby na rozwianie wątpliwości
  • sposoby zwalczania negatywnych skutków konfliktów
 • KORZYŚCI PŁYNĄCE Z POWSTANIA KONFLIKTU
  • wnioski płynące z zaistniałej sytuacji
  • zrozumienie wszystkich stron konfliktu
   • konflikt jako efekt głębszego problemu
   • dochodzenie do problemu głównego
   • szersze poznanie sytuacji firmy  

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Serwis kawowy (kawa, herbata, woda, ciasteczka) dostępny jest dla Uczestników przez cały czas trwania zajęć.
Na koniec drugiego dnia zajęć Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 850,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć