WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


TAJNIKI WYWIERANIA WPŁYWU W SPRZEDAŻY I NEGOCJACJACH
27-28 czerwca 2019

Główny cel szkolenia:
W bezpiecznych i sprzyjających uczeniu się warunkach, w procesie uczestnictwa w grach i ćwiczeniach zwiększenie efektywności pracy sprzedawców i przedstawicieli handlowych.

Inne cele szkolenia:
Dostarczenie psychologicznych narzędzi wpływu, a poprzez to zwiększenie zaufania do firmy, rozwinięcie umiejętności związanych ze sprzedażą produktów i usług, udoskonalenie relacji z Klientami, wyższa kreatywność i motywacja do pracy.
 
 

W wyniku szkolenia uczestnicy będą mogli:

 • Przyjrzeć się podejmowanym przez siebie działaniom w zakresie sprzedaży, ocenić ich efektywność oraz wprowadzić potrzebne zmiany
 • Udoskonalić umiejętności komunikacji z każdym typem Klienta
 • Poznać nowe techniki odpowiedzi na obiekcje i zarzuty Klienta
 • Udoskonalić język efektywnej argumentacji i wywierania wpływu
 • Zastosować w praktyce sprzedaż wiązaną i uzupełniającą
 • Kreatywnie rozwijać aktywność w poszukiwaniu sił zwiększających wartość sprzedaży

Szkolenie skierowane jest do:

 • menedżerów sprzedaży 
 • przedstawicieli handlowych, doradców, akwizytorów, sprzedawców
 • kierowników i pracowników działów sprzedaży
 • kierowników działów obsługi klienta
 • kupców
 • wszystkich zainteresowanych poznaniem i przećwiczeniem najskuteczniejszych technik sprzedaży i negocjacyjnych

Szkolenie ma charakter treningu behawioralnego zorientowanego na kształtowanie konkretnych zachowań. Poprowadzone będzie w formie interaktywnej, z zastosowaniem ćwiczeń, przykładów praktycznych, pracy w grupie i podgrupach. W trakcie krótkich wykładów zaprezentowana zostanie teoria niezbędna do zwiększenia kompetencji. Znaczna część czasu zostanie przeznaczona na praktyczne ćwiczenia i kształtowanie skutecznych nawyków w pracy.

W czasie prowadzenia warsztatu zastosowane zostaną następujące metody rozwijania kompetencji:

 • Prezentacje interaktywne
 • Dyskusje na forum
 • Praca w podgrupach
 • Praktyczne przykłady
 • Gry z elementami humoru
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Case study
 • Życzliwe informacje zwrotne udzielone przez trenera
Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.

 Program warsztatów obejmuje:

 • CZYM JEST DLA MNIE SPRZEDAŻ? - analiza
 • „Wszyscy wygrywamy” - czyli dlaczego warto prowadzić sprzedaż na zasadzie wygrany-wygrany - gra
 • Moje słabe i mocne strony - ćwiczenie indywidualne, analiza
 • Jak przygotować się do spotkania?

 • TAJNIKI PSYCHOLOGICZNE W SPRZEDAŻY
 • Sztuka utrzymywania dobrych relacji - ćwiczenie praktyczne
 • Dopasowanie i prowadzenie klienta w celu zwiększenia kontroli nad sytuacją
 • Zrywanie i odbudowywanie kontaktu w celu zwiększenia chłonności uwagi klienta
 • Aktywne słuchanie - dlaczego bez tego się nie uda?
 • Psychologiczna sylwetka Klienta - Jak rozpoznać dominujący system reprezentacji klienta (ruchy gałek ocznych, postawa ciała, ton głosu i sposób mówienia, predykaty słowne)
 • Typy Klientów - jak ich rozpoznać i jak im sprzedawać, by wszyscy byli zadowoleni? - typologia
 • Metaprogramy -  jak Klient podejmuje decyzję o zakupie (Klient z autorytetem zewnętrznym i wewnętrznym, proaktywny i reaktywny, opcjonalny i proceduralny...)

 • SPRZEDAŻ TRADYCYJNA I KREATYWNA - ANALIZA DOŚWIADCZEŃ I PORÓWNANIE EFEKTÓW
 • Etapy procesu sprzedaży i komunikacji z Klientem
 • Metody rozpoznawania potrzeb i motywów zakupowych
 • Zastosowanie języka korzyści stosownie do rozpoznanych potrzeb i typu Klienta
 • Jak reagować na obiekcje i zarzuty klienta? - ćwiczenia praktyczne

 • JĘZYK PERSWAZJI
 • Manipulacje - jak je identyfikować? Jak reagować na manipulacje?
 • Techniki perswazyjne. Dlaczego „Tak, ale…” jest nieskuteczne?
 • Formułowanie wypowiedzi z ukrytymi założeniami, jako narzędzie wpływu
 • Zadawanie pytań doprecyzowujących w celu zmiany nastawienia klienta do produktu/usługi
 • Świadome stosowanie negacji - sprzedaż zaawansowana
 • Inne techniki wywierania wpływu
 • Co robić w sytuacjach trudnych?

 • NEGOCJOWANIE
 • Typy negocjacji - styl kooperacyjny, rywalizacyjny, rzeczowy
 • Negocjacje: wygrana-wygrana
 • Autodiagnoza - jaki styl preferuję? - ćwiczenia
 • Techniki ustępowania

 • NOWE STRATEGIE DOBREGO SPRZEDAWCY
 • Cross/up selling - czym jest i jak go stosować w praktyce?
 • Strategia jako wypadkowa przekonań i umiejętności
 • Rola nastawienia i umiejętności w pracy sprzedawcy
 • Dlaczego robiąc to samo otrzymujmy te same rezultaty?
 • Wdrażanie zmian podnoszących efekty sprzedażowe

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30
Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 990,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć