WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


SYSTEM MOTYWACYJNY W PRAKTYCE
29-29 sierpnia 2019
Celem szkolenia jest:
 • przedstawienie rozwiązań stosowanych we współczesnych systemach motywacyjnych
 • zapoznanie Uczestników z technikami motywacyjnymi, poprawiającymi efektywność
  pracy własnej oraz podległego personelu
 • pokazanie praktycznego zastosowania i efektów jakie za sobą niesie skuteczna motywacja

Do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy:
 • kadrę menadżerską
 • pracowników działów personalnych
 • właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • wszystkie osoby zainteresowane pogłębianiem wiedzy na temat sposobów zwiększania
  efektywności pracy, w tym pracy własnej
Metodyka pracy podczas szkolenia:
 • wykład interaktywny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
 • analiza przypadków
 • rozwiązywanie sytuacji problemowych
 • panel dyskusyjny

Ramowy program szkolenia:
 • CZYM JEST MOTYWACJA?
  • rodzaje motywatorów
   • wewnętrzne
   • zewnętrzne
   • materialne
   • niematerialne
  • różna skuteczność nagród oraz kar
  • potrzeby
   • umiejętność ich określania
   • uświadamianie potrzeb
   • tworzenie i wzmacnianie potrzeb
   • ich zaspokajanie 
 • PRACOWNIK A PRACODAWCA
  • określone grupy społeczne a motywacja
  • potrzeby pracowników a możliwości/polityka firmy
  • umiejętność sprawiedliwego nagradzania
  • systemy premiowania
   • dla kogo?
   • działania pracownika jako czynnik zwiększający przychód firmy
   • stałe koszty pracownika a teoretyczny przychód, który jest on w stanie wygenerować
  • motywacja a demotywacja
   • co demotywuje podwładnych? 
 • MOTYWACJA PRZY OSIĄGANIU CELÓW
  • różne systemy wynagradzania na różnych etapach rozwoju firmy
  • co motywuje ludzi do działania?
  • umiejętność wyznaczania celu
   • czym powinien charakteryzować się cel?
   • czego powinno się unikać? 

Zajęcia odbywają się według poniższego harmonogramu:
09:30 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 17:00 Czas trwania zajęć
13:00 - 13:30 Obiad w restauracji

Serwis kawowy (kawa, herbata, woda, ciasteczka) dostępny jest dla Uczestników przez cały czas trwania zajęć.
Na koniec dnia zajęć Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 490,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć