WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - czyli jak budować, kierować, motywować zespół pracowników
26-27 sierpnia 2019

Naszym celem jest, aby poznali Państwo metody skutecznego
kierowania zespołem pracowników poprzez:


 

 • tworzenie i skuteczne kierowanie zespołem – jak wykorzystać słabe
  i silne strony swoich pracowników? jak ustalać cele i wyznaczać zadania?
  jak komunikować się z zespołem? jak wykorzystywać wyznaczanie i delegowanie
  zadań w kierowaniu zespołem? jak organizować prace całego zespołu?
  jak skutecznie wdrożyć system coachingu?
 • motywowanie pracowników – jak stworzyć odpowiedni system motywacji?
  w jakim zakresie szkolić pracowników swojego działu? jak wykorzystywać
  potencjał pracowników i budować zaangażowanie do pracy?
 • zarządzanie czasem – jakie są narzędzia ułatwiające organizacje czasu? 
  jak skutecznie organizować pracę własną i zespołową? jak korzystać z czasu,
  by pracował na naszą korzyść?
 • monitorowanie pracowników - jak kontrolować, a następnie analizować
  i interpretować wyniki sprzedaży działalności handlowców?

Szkolenie adresujemy do: 


 • właścicieli firm, członków zarządów
 • kadry kierowniczej
 • wszystkich menedżerów, którzy chcą wzmocnić swoje umiejętności zarządzania swoim zespołem  

 

Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:
 • Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study,
  wspólne definiowanie własnych silnych i słabych stron, wspólne
  poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań.
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń
 • Psychozabawy
 • Testy i trening umiejętności

Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:


 • WŁAŚCIWA ORGANIZACJA DZIAŁU

  • role i zadania lidera zespołu
  • szef - przywódcą czy menedżerem?
  • autoanaliza własnego potencjału przywódczego
  • jakim przywódcą powinien być szef działu 
     
    
 • ROLA MENADŻERA W FIRMIE
  • style kierowania ludźmi – które są użyteczne w zależności od typu zespołu?
  • diagnoza własnego stylu kierowania – gdzie tkwi mój potencjał?
  • potencjał szefa – analiza SWOT
  • gdzie tkwi największy potencjał moich ludzi? Jak wykorzystywać ten potencjał dla dobra firmy?
    
 • DZIAŁANIA MAJĄCE NAJWIĘKSZY WPŁYW NA EFEKTYWNOŚĆ ZESPOŁU
  • cechy idealnego i efektywnego zespołu
  • jak zbudować efektywny zespół w oparciu o wyznaczane zadania
  • kluczowe zadania wpływające na efektywność pracy menadżera
  • metody odkrywania i wykorzystania silnych stron pracowników
  • narzędzia pozwalające diagnozować potencjał i kompetencje pracowników 
       
    
 • COACHING – NAJSKUTECZNIEJSZY STYL BEZPOŚREDNIEGO ZARZĄDZANIA LUDŹMI
  • czym jest coaching i dlaczego jest tak efektywnym narzędziem zarządzania ludźmi
  • zasady funkcjonowania coachingu w firmie
  • do kogo kierować działania coachingowe?
  • symptomy sugerujące wprowadzenie coachingu
  • analiza najczęściej popełnianych błędów w procesie coachingu 
    
 • COACHING – GŁÓWNE DZIAŁANIA I KOMPETENCJE
  • jakie działania obejmuje proces coachingu?
  • umiejętności coacha
  • pytania diagnozujące sytuację wyjściową
  • pytania monitorujące realizację zadań coachingowych
  • uczenie i trening pracowników
  • mechanizmy zapamiętywania i metody uczenia pracowników
  • zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
  • dlaczego pracownicy lubią kanapki?
  • trening udzielania informacji zwrotnej w procesie coachingu 
    
 • ZARZĄDZANIE A MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW ZESPOŁU
  • co motywuje pracowników?
  • narzędzia motywowania – sposoby wynagradzania 
  • psychologia motywowania
  • motywacja w pracy – czynniki higieny i czynniki uskrzydlające
  • zarządzanie i motywowanie w zależności od sytuacji w zespole (poziom motywacji, poziom kompetencji)
  • zasady udzielania pochwał
  • zasady prowadzenia rozmowy dyscyplinującej
  • cykl motywacji i demotywacji
    
 • JAK KIEROWAĆ ROZWOJEM PRACOWNIKÓW NASZEGO DZIAŁU?
  • założenia sytemu szkoleń
  • identyfikacja potrzeb szkoleniowych
  • struktura szkoleń w zależności od potrzeb
  • szkolenia obligatoryjne, a szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
  • roczny plan szkoleń
  • standardy efektywnego działania w zespole (zasady budowania i pożądane elementy)
  • przeciwdziałanie wypaleniu się pracowników naszego działu
    
 • ZARZĄDZANIE CZASEM – JAK UMIEJĘTNIE PLANOWAĆ DZIAŁANIA SWOJE ORAZ SWOJEGO ZESPOŁU?
  • pożądany sposób definiowania celu
  • metody i zasady ustalania priorytetów
  • delegowanie – kiedy? co? komu?
  • prawidłowe zasady zlecania zadań
  • zasady i reguły planowania czasu
  • „złodzieje czasu” – rozpoznawanie, radzenie sobie z nimi
  • planowanie długo i krótkoterminowe
  • asertywność menedżera - stawianie granic i odmawianie
    
 • EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W NASZYM ZESPOLE
  • komunikacja pozioma i pionowa w dziale i w organizacji
  • rodzaje komunikacji, kanały komunikacyjne
  • bariery i błędy komunikacyjne
  • werbalne i niewerbalne narzędzia aktywnego słuchania
  • systemy reprezentacji - jak rozpoznać własny styl komunikacyjny?
  • język przekonywania, perswazji, wywierania wpływu
  • typologia osobowości – charakterystyka typów i preferowanych sposobów komunikacji

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 1 190,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć