WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


SKUTECZNA STRATEGIA MARKETINGOWA - wpływ na rozwój i konkurencyjność firmy
4-5 lipca 2019
Celem warsztatów jest:
 • przedstawienie celów marketingu w ujęciu praktycznym
 • przećwiczenie umiejętności efektywnego myślenia marketingowego
 • prezentacja problematyki strategii marketingowych
Warsztaty adresujemy do:
 • specjalistów ds. marketingu, handlu
 • product managerów
 • właścicieli i kadry kierowniczej firm
 • wszystkich zainteresowanych tematyką warsztatów

Metody prowadzenia zajęć:
 • krótkie wykłady wprowadzające przeplatane przykładami stanowiącymi punkt wyjścia do omawianych zagadnień
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas zajęć oraz maksymalizację efektywności warsztatów
 • warsztaty połączone będą z prezentacja multimedialną wspomagającą omówienie tematyczne
Program warsztatów:

 • PLANOWANIE I ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ
  • dobór praktycznych narzędzi planowania marketingowego
  • korzyści z zarządzania marketingowego
  • planowanie krótko i długoterminowe
  • opracowanie budżetu marketingowego
  • integrowanie planu marketingowego z innymi planami firmy
  • określenie zamierzonych celów działań marketingowych
  • wykorzystywanie informacji rynkowych do opracowania strategii marketingowej
 • ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ
  • określenie pozycji rynkowej
  • otoczenie firmy
  • pozycja konkurencyjna firmy
  • rywalizacja rynkowa
  • analiza SWOT
 • POLITYKA FIRMY W ZAKRESIE PRODUKTU
  • wizerunek i marka firmy
  • promocja i reklama - specyfika i przydatność
  • Public Relations
 • WIEDZA O KLIENCIE BIZNESOWYM
  • badania marketingowa a oczekiwania i potrzeby Klientów
  • segmentacja rynku
  • wybór rynków docelowych
  • sposoby docierania do Klientów
  • wpływ na podejmowanie decyzji zakupowych
 • KOMUNIKACJA MARKETINGOWA NA RYNKU
  • marketing bezpośredni
  • marketing internetowy
  • telemarketing
  • media plan
  • kreatywność w marketingu
 • BUDOWANIE STAŁEJ WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM
  • budowanie lojalności Klientów
 • BADANIE SKUTECZNOŚCI REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ
  • analiza efektywności realizowanych strategii
  • kontrola działań marketingowych
  • wnioski oraz planowanie

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 680,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć