WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


SEKRETY SKUTECZNEGO BIZNES PLANU
22-23 sierpnia 2019
Celem szkolenia jest:
 •  przekazanie praktycznych umiejętności sporządzania biznes planu oraz jego wykorzystywania, przy opracowywaniu strategii przedsiębiorstwa, planowaniu, weryfikacji osiąganych wyników oraz szybkim reagowaniu na zachodzące zmiany

Efektem finalnym szkolenia jest sporządzony samodzielnie przez grupę szkoleniową kompletny biznes plan.

Szkolenie skierowane jest do:

 • wszystkich osób chcących otworzyć własną firmę  
 • menedżerów średniego i wyższego szczebla
 • właścicieli firm
 • członków organów nadzorczych, odpowiedzialnych za planowanie i strategię rozwoju, nadzór właścicielski, controlling oraz przeprowadzanie analiz finansowych przedsiębiorstwa, czy też ubiegających się o pozyskiwanie inwestora, kredytu lub też innego dofinansowania
Metody pracy podczas szkolenia:
 • szkolenie prowadzone będzie w formie mini wykładów, połączonych z elementami warsztatów, co gwarantuje aktywne zaangażowanie uczestników szkolenia
 • atrakcyjność zajęć zapewnią liczne przykłady, które stanowić będą punkt wyjścia do omawianych zagadnień
 • zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną, obejmującą tematykę szkolenia
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem, dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas szkolenia

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

WPROWADZENIE DO BIZNES PLANU 

 • dobry biznes plan - czyli jaki?
 • istota biznesplanu i cel jego sporządzania
 • adresaci biznesplanu
 • rodzaje biznesplanów
  • założenie nowej firmy
  • łączenie firm
  • zmiana profilu działalności i restrukturyzacja
  • uzyskanie środków zewnętrznych
 • funkcje biznesplanów
 • sformułowanie założeń do biznesplanu
STRUKTURA BIZNES PLANU
 • streszczenie
 • analiza otoczenia
  • analiza w skali makro (perspektywy opłacalności prowadzenia biznesu)
  • analiza branży
  • analiza w skali mikro (analiza rynku w ujęciu geograficznym, działające podmioty, konkurencja i jej oferta)
 • diagnoza sytuacji przedsiębiorstwa
  •  analiza SWOT
  •  analiza 5-ciu sił Portera
PLAN MARKETINGOWY W BIZNES PLANIE
 • misja, wizja, strategia oraz cele operacyjne przedsiębiorstwa (budowanie przewagi konkurencyjnej – omówienie różnych strategii działania)
 • plan marketingowy
  • marketing mix, sposoby ustalania ceny, formy promocji i dystrybucji
 • szacowanie wielkości popytu – wpływ planów sprzedaży na pozostałe części biznesplanu
TWORZENIE HARMONOGRAMU PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ
 • opis struktury organizacyjnej
 • opis polityki zatrudnienia
 • wybór i uzasadnienie formy działania
PLAN FINANSOWY W BIZNES PLANIE
 • planowane nakłady inwestycyjne
 • harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji
 • planowane przychody ze sprzedaży
 • planowane koszty działalności
 • próg rentowności
 • bilans
 • rachunek zysków i strat
 • przepływy pieniężne (cash flow)
 • analiza wskaźnikowa
ZASADY OCENY BIZNES PLANU PRZEZ BANK
 • wymogi prawne związane z biznes planami w działalności banku
 • metody weryfikacji biznes planu przez bank
 • weryfikacja formalna
 • weryfikacja merytoryczna
 • najczęściej spotykanie błędy w biznes planach przedstawianych bankowi przez jego klientów
PRAKTYCZNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z OPRACOWYWANIEM BIZNES PLANU  – case study
Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 800,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć