WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


ROLA HR-OWCA W CZASACH KRYZYSU
6-7 maja 2019
Celem warsztatów jest:
 • pogłębienie i uaktualnienie wiedzy niezbędnej dla każdego HR-owca
 • możliwość zapoznania się ze specyfiką działania w czasach spowolnienia gospodarczego w takich obszarach jak: organizacja pracy, rekrutacja, szkolenia i rozwój, motywowanie, zwolnienia; poznanie najczęściej wykorzystywanych narzędzi i metod
 • możliwość rewizji własnych metod działania w odniesieniu do prezentowanych przykładów: porównanie, identyfikacja „luk" w działaniu, ocena korzyści i kosztów w perspektywie krótko i długoterminowej
 • okazja do zastanowienia się nad priorytetami w działaniach HR - w jakiej perspektywie określa swoje działania, jakie są wyzwania i niebezpieczeństwa tak przyjętej perspektywy, jakie można podjąć działania, jeśli przyjęta perspektywa jest niewłaściwa
Warsztaty adresujemy do:
 • pracowników działów kadr
 • kadry kierowniczej, właścicieli firm
 • wszystkich zainteresowanych tematyką warsztatów
Metody prowadzenia zajęć:
 • krótkie wykłady wprowadzające przeplatane przykładami stanowiącymi punkt wyjścia do omawianych zagadnień
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas zajęć oraz maksymalizację efektywności warsztatów
 • warsztaty połączone będą z prezentacja multimedialną wspomagającą omówienie tematyczne
Program warsztatów:

 • WPROWADZENIE DO SZKOLENIA
 • ROLA I ZNACZENIE DZIAŁU HR W AKTUALNYCH WARUNKACH RYNKOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW
  • rola reaktywna
   • realizacja celów krótkofalowych, głównie związanych z obniżaniem kosztów
   • główne obszary zainteresowania: zmiany w organizacji pracy i usprawnianie procesów, obniżanie kosztów związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem, szkoleniem pracowników i ich rozwojem
  • rola proaktywna
   • przewidywanie długotrwałych skutków obecnych działań, przewidywanie trendów (podejmowanie lub utrzymywanie działań, których efekty będą długofalowe)
   • główne obszary zainteresowania: wykorzystywanie obecnej sytuacji rynkowej do zbudowania wysoce kompetentnego zespołu pracowników i dobrej marki firmy
 • ORGANIZACJA PRACY I UDOSKONALANIE PROCESÓW
  • redefinicja struktur organizacyjnych, opisów stanowisk pracy i zakresu obowiązków
  • współpraca z kadrą menedżerską w zakresie udoskonalania procesów pracy
  • narzędzia informatyczne w HR- koszty i korzyści
 • REKRUTACJA I SELEKCJA
  • specyfika „rynku pracodawcy" - zalety i wady
  • rekrutacja wewnętrzna - jak zorganizować proces, wybór metod oceny kompetencji
  • poszukiwanie talentów - wykorzystywanie nowych metod komunikacji w poszukiwaniu Kandydatów do pracy
  • employer branding
 • SZKOLENIA I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW
  • kierunki rozwoju : przywództwo i zarządzanie zmianą jako podstawowe kompetencje współczesnej kadry kierowniczej:metody rozwoju tych kompetencji
  • formy szkoleniowe: analiza dostępnych form szkoleniowych pod względem oszczędności kosztów/ jakości
  • wewnętrzne formy uczenia się: trenerzy wewnętrzni, „biblioteki wiedzy", zespoły uczenia się, mentoring , formy samokształcenia
  • zewnętrzne formy finansowania szkoleń (źródła unijne) - krótka dyskusja wśród uczestników
 • PROCESY WYMUSZONYCH ZWOLNIEŃ ( ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE I PSYCHOLOGICZNE
  • aspekty organizacyjne i informacyjne
  • aspekty psychologiczne: etapy radzenia sobie ze stratą , jak przeprowadzić rozmowy zwalniające, rozmowy z osobami z zespołu, które pozostają w pracy
  • możliwości wsparcia dla zwalnianych pracowników- zakresy wsparcia, przygotowanie centrum wsparcia
 • MOTYWACJA I MORALE ZAŁOGI JAKO JEDEN Z CZOŁOWYCH OBSZARÓW ZAINTERESOWANIA DLA HR W CZASACH KRYZYSU
  • badanie satysfakcji pracowników - jaki to ma sens w czasach kryzysu?
  • kształtowanie właściwej kultury organizacyjnej - metody formalne (procedury, akcje) i nieformalne (kształtowanie postaw)
  • motywowanie pozafinansowe- możliwości i ograniczenia
 • „POPATRZMY W PRZYSZŁOŚĆ" - BUDOWANIE STRATEGII NA OKRES ROZWOJU GOSPODARCZEGO
 • FUNKCJONOWANIE DZIAŁU HR W SYTUACJI KRYZYSU
  • wizerunek HR w czasach kryzysu - wyzwania, decyzje
  • poszukiwanie oszczędności w ramach funkcjonowania działu
  • psychologiczny wymiar funkcjonowania osób zajmujących się HR w czasach kryzysu- źródła stresu i metody radzenia sobie ze stresem, postrzeganie siebie, rozwój nowych kompetencji
 • PODSUMOWANIE SZKOLENIA

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 890,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć