WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


PRZYWÓDZTWO PRZEZ MODERACJĘ - od motywowania do delegowania uprawnień
5-6 sierpnia 2019

Celem szkolenia jest:

 • wykształcenie u uczestników umiejętności wykorzystania technik pracy grupowej,
  do osiągnięcia zamierzonego celu i rezultatu,
 • rozwiązywanie problemów za pomocą moderacji
 • wywieranie kreatywnego wpływu na grupę i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami

Szkolenie skierowane jest do:

 • członków zarządów firm, którzy chcą zwiększyć globalną efektywność i wydajność pracy w swoich organizacjach
 • menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, którzy chcą skutecznie zarządzać pracownikami
 • specjalistów, zainteresowanych diagnozą władnych kompetencji
 • osób będących liderami, chcących skutecznie przewodzić w zespole
Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:
 • Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia.
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne definiowanie własnych silnych i słabych stron, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń
 • Psychozabawy
 • Testy i trening umiejętności

Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną zagadnienia z zakresu:
 • Co to jest przywództwo i kto je posiada?
  • cechy przywódcze wrodzone i nabyte
  • efektywne przywództwo
  • strategiczne myślenie
    
 • Czym jest moderacja grupy?
  • grupa a zespół
  • techniki pracy grupowej
  • organizacja pracy grupy
    
 • Przywódca moderatorem
  • style kierowania
  • rola moderatora
  • obszary oddziaływania
  • proces moderacji
    
 • Motywowanie w procesie zmian
  • czym jest motywacja, zasady motywacji
  • znaczenie motywacji w pracy
  • trzy kategorie motywatorów
  • modele oddziaływań motywacyjnych
  • motywacyjna rola nagród, motywująca krytyka
  • od potrzeb pracowników do pożądanych celów
  • rola i zadania menedżera w procesie motywacji
  • czynniki motywacji a czynniki demotywujące
  • błędy w motywacji i demotywacji
  • motywowanie w kulturze wysokiej tolerancji niepewności
    
 • Delegowanie uprawnień
  • jako podstawowe narzędzie zarządzania zespołem
  • dostosowanie do kompetencji podwładnych
  • procedura delegowania zadań
    
 • Diagnoza własnego zespołu pracowniczego
  • priorytety menedżera
  • diagnoza zespołu
  • dobór stylu kierowania do poziomu rozwoju grupy
  • style działań menedżerskich pod kątem moderacji
    
 • Kreowanie wizerunku przywódcy
     
Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

UWAGA!
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. Celem uzyskania oferty prosimy o kontakt z Koordynatorem Szkoleń.
Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 1 190,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć