WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


PROFESJONALNY SPRZEDAWCA
5-6 września 2019
Celem warsztatów jest:

 • nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku profesjonalnego sprzedawcy
 • doskonalenie umiejętności w komunikacji międzyludzkiej i podnoszenie umiejętności prowadzenia rozmowy handlowej
 • poznanie efektywnych technik sprzedaży
 • podniesienie motywacji Uczestnika szkolenia

Warsztaty kształtują praktyczne umiejętności prowadzenia ukierunkowanej rozmowy oraz odkrywania potrzeb i wpływania na decyzje Klienta. Podczas warsztatów Uczestnicy będą mieli okazję poznać zachowania Klienta i ich przyczyny oraz zasady efektywnego sposobu prowadzenia rozmowy z Klientem, a także przećwiczyć technikę zadawania pytań i aktywnego słuchania.

Do uczestnictwa w warsztatach serdecznie zapraszamy:
 • sprzedawców
 • przedstawicieli handlowych i regionalnych
 • wszystkie osoby zajmujące się sprzedażą, chcące usystematyzować oraz pogłębić swoją wiedzę dotyczącą procesu sprzedaży, obsługi Klienta, technik sprzedażowych
 • doradców rozpoczynających swoją przygodę z profesjonalną sprzedażą oraz obsługą Klienta
Metodyka pracy podczas warsztatów:

 • interaktywny wykład
 • szkolenie połączone będzie z prezentacją multimedialną, wspomagającą omówienie tematyczne
 • praca indywidualna i w grupach
 • metody inscenizacji
 • dyskusje
 • ćwiczenia rozładowujące napięcie
Program warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU SPRZEDAWCY
 • wiedza sprzedawcy na temat produktu
 • budowanie doskonałego wizerunku sprzedawcy w sklepie
- mowa ciała pomagająca w kontaktach handlowych z Klientami
- zajęcie najlepszego miejsca do rozmów z Klientami
- techniki sprzedaży, podczas nawiązywania kontaktów wzrokowych z Klientami


CECHY I PREDYSPOZYCJE DO SPRZEDAŻY

 • własny plan sprzedaży
 • sposoby utrzymania pozytywnego nastawienia w środowisku pracy
 • przyciąganie uwagi Klienta
 • jak wykazać przewagę swojej oferty nad innymi?


SPRAWNA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

 • najistotniejsze elementy kontaktu z Klientem

- komunikacja werbalna
- jak zdobywać płaszczyznę porozumienia?
- relacja nadawca - odbiorca, rola informacji zwrotnej
- "jakim jesteś mówcą"?
- komunikacja niewerbalna
- odczytywanie najważniejszych informacji z kanałów niewerbalnych
- jak korzystać z dystansu fizycznego, synchronizacja ciała?
- aktywne słuchanie
- techniki aktywnego słuchania

 • odpowiadanie na pytania i odpieranie obiekcji Klientów
- techniki prowadzenia rozmów w przypadku obiekcji Klientów
- techniki sprzedaży wykorzystywane do odpierania obiekcji
- przygotowanie zestawu odpowiedzi na typowe obiekcjeEFEKTYWNA OBSŁUGA KLIENTA - KLIENT NASZ PAN

 • idealny Klient
 • filtr Klientów niedoskonałych
 • zachowanie sprzedawcy w pierwszych minutach obecności Klienta w sklepie
 • techniki sprzedaży podczas nawiązania pierwszej rozmowy z Klientami sklepu
- przyciąganie uwagi
- wywołanie chęci zakupu
 • techniki sprzedaży, podczas prowadzenia rozmów o cenach z Klientami sklepu
 • tworzenie atmosfery sprzyjającej zakupom w sklepie
- tworzenie pozytywnej atmosfery do rozmowy z Klientami sklepów
- techniki sprzedaży budujące wiarygodność sprzedawców w sklepie
- techniki sprzedaży pozwalając na zdobycie i utrzymanie sympatii Klientów
 • właściwe zachowanie sprzedawcy w końcowej fazie sprzedaży
- odczytywanie sygnałów gotowości Klienta do zakupu
- techniki sprzedaży przyspieszające decyzje Klienta o zakupie


PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY – ZNACZENIE MOTYWACJI I WŁASNYCH PRZEKONAŃ W PROCESIE SPRZEDAŻY

 • udane i nieudane wizyty u Klientów
 • motywy zaangażowania w sprzedaż
 • wpływ nastawienia psychicznego sprzedawcy na wyniki sprzedaży


RADZENIE SOBIE Z ZASTRZEŻENIAMI

 • typologia klientów
 • techniki postępowania sprzedawców, podczas przyjmowania reklamacji
 • asertywność - jako element wpływu i obrony
 • trudne sytuacje w pracy - stres i sposoby radzenia sobie z nim
 • sposoby współpracy z Klientem agresywnym - analiza źródeł agresji - proste sposoby radzenia sobie z agresją - ćwiczenia w grupach
 • techniki postępowania sprzedawców w sytuacji, gdy Klient nie ma racji
 • techniki postępowania sprzedawców z przemądrzałymi Klientami
 • techniki postępowania sprzedawców z nieuprzejmymi Klientami


BUDOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU PUNKTU SPRZEDAŻY

 • wygląd zewnętrzny
 • wnętrze punktu sprzedaży
 • sztuka merchandisingu

- zasady nowoczesnego merchandisingu w sklepie
- podstawy merchandisingu zwiększające sprzedaż w sklepie
- techniki efektywnego wykorzystania powierzchni w sklepie
- techniki efektywnego wykorzystania powierzchni półek sklepowych
- techniki skutecznej ekspozycji towarów na półkach sklepowych
- techniki optymalizacji wielkość ekspozycji towarów na półkach

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 1 090,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć