WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA
18-19 lipca 2019
Celem szkolenia jest:
 • poszerzenie umiejętności w zakresie radzenia sobie z różnymi typami klienta i w trudnych sytuacjach
 • przybliżenie podstawowych zasad obsługi Klienta
 • zwrócenie uwagi na powiązanie zadań w zakresie obsługi Klienta z celami firmy
 • wskazanie typologii klienta w celu poprawy komunikacji z Klientem
 • poszerzenie umiejętności w zakresie radzenia sobie z różnymi typami klienta i w trudnych sytuacjach
 • zaznajomienie z zasadami obsługi Klienta przez telefon
Warsztaty adresujemy do:
 • pracowników działów obsługi Klienta
 • handlowców, doradców, konsultantów
 • wszystkich mających kontakt z Klientem i zainteresowanych tematyką warsztatów
Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:
 • Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia.
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, 
  wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń
 • Testy i trening umiejętności

Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: 
 • Reguły profesjonalnej obsługi Klienta
  • firma ukierunkowana na Klienta
  • rola obsługi Klienta w działalności przedsiębiorstwa
  • jak organizować sprawną obsługę Klienta?
  • wymagania rynku konkurencji a skuteczna obsługa Klienta
 • Cechy i umiejętności profesjonalnego pracownika obsługi klienta
  • jakie predyspozycje pracownika obsługi Klienta sprzyjają profesjonalnej współpracy z Klientem?
  • jak budować własny wizerunek?
  • zdolności komunikacyjne i organizacyjne w pracy
 • Typologia klienta
  • analiza różnych typów Klienta
  • najczęściej spotykane sposoby zachowań Klientów w zależności od problemu i okoliczności
  • rozpoznawanie typów Klienta, po zachowaniach werbalnych i niewerbalnych
  • sposoby reagowania na zachowania Klienta
  • prowadzenie rozmów z różnymi typami Klientów
 • Zasady pracy i kontaktu z klientem w różnych sytuacjach oraz za pośrednictwem różnych metod komunikacji
  • trudne sytuacje
  • identyfikacja problemu, jaki zgłasza klient
  • reakcja na sygnalizowane obiekcje, wymówki , itp.
  • łagodzenie napiętych sytuacji
  • podstawowe techniki komunikacyjne, sprzyjające doskonaleniu kontaktu z klientem
  • formy kontaktu z Klientem w zależności od celu kontaktu, sprawy, sytuacji, planowanych działań w obrębie realizacji celów firmy
 • Etapy rozmowy z klientem
  • budowanie atmosfery zaufania
  • badanie i identyfikacja potrzeb/problemu Klienta
  • reagowanie na zastrzeżenia Klienta
  • kreatywne rozwiązanie problemu
  • pozytywne zakończenie rozmowy
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach
  • identyfikacja najtrudniejszych sytuacji w kontakcie z Klientem
  • Najczęściej występujące problemy w zakresie obsługi Klienta (m.in. przyjmowanie reklamacji, serwis, błędy w realizacji obsługi klienta itp.)
  • łagodzenie trudnych sytuacji
 • Telefon narzędziem pracy
  • Zasady kontaktu telefonicznego z Klientem
  • Komunikacja przez telefon
  • Kontrola rozmowy telefonicznej
  • Trudne sytuacje w kontakcie telefonicznym z Klientem

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 700,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć