WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


PROFESJONALNA ASYSTENTKA ZARZĄDU
24-25 czerwca 2019

Celem szkolenia jest:


 • omówienie specyfiki pracy asystentki zarządu
 • nabycie wiedzy o sposobach efektywnej realizacji powierzonych zadań
 • rozwój umiejętności pozwalających sprostać oczekiwaniom osób zarządzających
 • nabycie umiejętności budowania własnej wiarygodności
 • wzrost osobistej skuteczności

 

Szkolenie  skierowane jest do:

 • asystentek i sekretarek zatrudnionych w przedsiębiorstwach oraz administracji publicznej
 • wszystkich, którzy pragną rozszerzyć swoje dotychczasowe umiejętności zawodowe

Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:

 • Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń.
 • Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.

CECHY PROFESJONALNEJ ASYSTENTKI ZARZĄDU
 • specyfika pracy asystentki zarządu
 • zakres obowiązków
 • kwalifikacje zawodowe i predyspozycje osobiste
 • możliwość rozwoju zawodowego
KULTURA I ETYKA ZAWODOWA ASYSTENTKI ZARZĄDU
 • savoir-vivre w pracy asystentki
 • zasady pierwszeństwa
 • dress code, czyli zasady doboru elementów ubioru
 • etyka i odpowiedzialność w pracy
TWORZENIE WIZERUNKU WŁASNEGO I WIZERUNKU FIRMY
 • prawo pierwszego wrażenia
 • kreowanie marki firmy
 • autoprezentacja autentyczna, fałszywa i wybiórcza
 • troska o wizerunek własny, szefa i firmy
WERBALNE TECHNIKI EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI
 • poziomy komunikacji
 • efektywna komunikacja w zespole
 • zasady w kontaktach interpersonalnych
 • techniki poprawiające wzajemne porozumiewanie się
 • zasady przekazywania konstruktywnej informacji zwrotnych
SKUTECZNA KOMUNIKACJA NIEWERBALNA
 • znaczenie mowy ciała w relacjach interpersonalnych
 • odczytywanie znaczenia ruchów ciała: gesty, mimika, pozycja ciała, dotyk
 • kontakt wzrokowy z rozmówcą
 • operowanie głosem
 • techniki wpływania na rozmówcę poprzez mowę ciała
 • mowa ciała podczas spotkań biznesowych
ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z PRZEŁOŻONYM, CZYLI WARUNKI DOBREJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY SZEFEM A ASYSTENTKĄ
 • ustalanie zasad współpracy
 • elastyczność i empatia
ASERTYWNOŚĆ W PRACY ASYSTENTKI ZARZĄDU
 • asertywność – klucz do dobrej komunikacji ze światem
 • stosowanie asertywnych komunikatów
 • umiejętność wyrażania opinii
 • przyjmowanie ocen i reakcja na krytykę
 • asertywność wobec samego siebie
 • korzyści i zagrożenia wynikające z asertywnej postawy
STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM
 • najgroźniejsze stresory
 • wpływ stresu na efektywność pracy
 • indywidualny styl rozwiązywania konfliktów
 • co robić aby nie generować trudnych sytuacji?- czyli inteligencja emocjonalna
ROZMOWY BEZPOŚREDNIE I TELEFONICZNE Z KLIENTAMI
 • pierwsze wrażenie a nastawienie klienta
 • nawiązanie dobrego kontaktu, wzbudzanie zaufania klienta
 • przejrzystość i czytelność
 • sposoby postępowania z różnymi klientami
NARADY SŁUŻBOWE, SPOTKANIA I POSIEDZENIA ZARZĄDU
 • rodzaje i formy spotkań biznesowych
 • zasady zwoływania posiedzeń
 • przygotowywanie materiałów, projektów uchwał
 • biznesowa prezentacja multimedialna – jak dostosować treść prezentacji do odbiorców?
 • przedstawianie i tytułowanie podczas spotkań
 • protokołowanie podczas spotkań
NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE KORESPONDENCJĄ BIUROWĄ
 • tworzenie dokumentacji biurowej
 • ocena przydatności dokumentów
 • segregowane i przechowywanie dokumentów
 • elektroniczne moduły zarządzania dokumentacją
 • praca „w chmurze”, czyli dostęp do dokumentów z każdego miejsca
ORGANIZACJA PRACY ZADANIOWEJ
 • umiejętne planowanie i zarządzanie czasem
 • ustalanie priorytetów
 • „złodzieje czasu”, czyli jak radzić sobie z pożeraczami czasu
 • koordynacja pracy własnej z pracą szefa

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień -  10.00 - 17.00 (rejestracja uczestników od godz. 9.45)
II dzień - 9.00 - 16.30

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 850,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć