WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA A PRZEDSIĘBIORCA
19-20 sierpnia 2019

Celem warsztatów jest:


 • przedstawienie obowiązków przedsiębiorstw wynikających z POŚ i znowelizowanej ustawy o odpadach
 • wskazanie zmian i wyjaśnienie konsekwencji ich wprowadzenia

Warsztaty adresujemy do:


 • specjalistów ds. ochrony środowiska w firmach i przedsiębiorstwach
 • pracowników składowisk odpadów
 • pracowników zakładów gospodarki odpadami oraz przedsiębiorstw komunalnych
 • kadry kierowniczej przedsiębiorstw

Metody prowadzenia zajęć:

 


 

Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:

 • wykład
 • ćwiczenia grupowe
 • zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną, obejmującą tematykę szkolenia
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem, dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach, co gwarantuje miłą atmosferę podczas szkolenia

Program warsztatów:


 • PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
  • podstawowe definicje
  • omówienie zmian i ich wpływu na działalność przedsiębiorstwa

 • PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM
  • źródła prawa
  • podstawowe ustawodawstwo i akty wykonawcze
  • zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązywania ustawy

 • ZASADY OCHRONY I KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA
  • racjonalne kształtowanie środowiska
  • gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
  • pozwolenia zintegrowane dla instalacji IPPC
  • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  • zakres wniosku o wydanie pozwolenia i treści samego pozwolenia

 • STANDARDY EMISYJNE
  • pomiary emisji z uwzględnieniem metodyk referencyjnych - zakres obowiązku wykonywania
  • wyniki obowiązkowych pomiarów – zasady i terminy przesyłania do organów ochrony środowiska

 • SPRAWOZDAWCZOŚĆ ŚRODOWISKOWA I FINANSOWO-PRAWNE ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA
  • opłaty za korzystanie ze środowiska
  • opłaty podwyższone
  • administracyjne kary pieniężne oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar
  • rodzaje sprawozdań i terminy ich przedkładania
  • ewidencja i dokumenty źródłowe będące podstawą naliczenia opłat

 • GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
  • podstawowe definicje i ogólne zasady postępowania z odpadami
  • obowiązki wytwórców odpadów i innych posiadaczy odpadów
  • sposób gospodarowania odpadami na terenie jednostki
  • ewidencja odpadów, sprawozdawczość, pozwolenia (decyzje administracyjne) w gospodarce odpadami
  • zasady postępowania ze szczególnymi rodzajami odpadów
  • planowane zmiany w przepisach o gospodarowaniu odpadami

 • KONTROLA WIOŚ
  • jak przygotować się do kontroli?
  • zasady przeprowadzania kontroli
  • opłaty podwyższone i kary
  • administracyjne kary pieniężne
  • zasady odraczania i odwoływania się od kar

 • ZMIANY W SPOSOBIE NALICZANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
  • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
  • przykłady praktycznych rozwiązań
  • wypełniania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska

 • KALENDARIUM OBOWIĄZKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA


 • Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
  I dzień - 10.00 - 17.00
  II dzień - 9.00 - 16.30


  Serwis kawowy (kawa, herbata, woda, ciasteczka) dostępny jest dla Uczestników przez cały czas trwania zajęć.
  Na koniec drugiego dnia zajęć Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia.
Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 990,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć