WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


PRAKTYKA NEGOCJOWANIA I ZAWIERANIA UMÓW HANDLOWYCH
17-18 czerwca 2019

Biorąc udział w warsztatach uzyskacie Państwo praktyczną wiedzę na temat:


 • jakie są uwarunkowania umów handlowych?
 • jak wygląda etap ofertowy?
 • jak przebiega proces negocjowania bazy dostawy w umowie?
 • jakie są sposoby zabezpieczeń płatności?
 • jak przebiega proces negocjowania klauzul zasadniczych umowy?
 • jak należy negocjować warunki ogólne umowy?
Adresaci warsztatów:
 • wyższa kadra zarządzająca
 • dyrektorzy handlowi
 • przedstawiciele handlowi
 • pracownicy działów sprzedaży i zakupów
 • prawnicy, zajmujący się dokumentacją handlową
 • wszyscy odpowiedzialni za umowy handlowe

Metodyka prowadzenia zajęć:


 • szkolenie prowadzone będzie w formie zajęć interaktywnych, co gwarantuje aktywne zaangażowanie uczestników szkolenia
 • bezpośrednie przećwiczenie uzyskanych podczas szkolenia umiejętności
 • atrakcyjność zajęć zapewnią liczne casy, ćwiczenia, testy, które stanowić będą punkt wyjścia do omawianych zagadnień
 • zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną obejmującą tematykę szkolenia
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem, dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas szkolenia

Program ramowy szkolenia:


1. UWARUNKOWANIA UMÓW HANDLOWYCH

 

 • nowe rozwiązania prawne i zwyczajowe dotyczące zawierania umów handlowych
 • ocena ryzyk związanych z zawieraną umową i koncepcja ich ograniczenia
 • bazy informacji o potencjalnych kontrahentach w kraju i za granicą
 • źródła informacji o wiarygodności i solidności potencjalnego kontrahenta                                                           

2. ETAP OFERTOWY:

 • znaczenie negocjacyjne i prawne:
  -
  zapytania ofertowego
  - oferty

  - zamówienia
 • ważność uzgodnień:
  - ustnych

  - umowy przedwstępnej

  - statusu listu intencyjnego
 • sporządzanie oferty handlowej:
  - aspekty prawne

  - aspekty marketingowe
 • postępowanie po złożeniu oferty

3. NEGOCJOWANIE BAZY DOSTAWY W UMOWIE

 • ustalenie bazy dostawy w umowach
 • problem ryzyka oraz kosztów
 • inne zbiory zwyczajów w zakresie bazy dostaw

4. USTALENIE SPOSOBÓW ZABEZPIECZEŃ PŁATNOŚCI

 • sposoby płatności krajowych
 • płatności z kontrahentem zagranicznym
 • zabezpieczenie płatności i ewentualnej windykacji w umów

5. NEGOCJOWANIE KLAUZUL ZASADNICZYCH UMOWY

 • zabezpieczenie interesów stron w klauzulach umownych
 • problem rewizji i waloryzacji ceny
 • ustalanie klauzul jakości i terminu dostawy
 • przygotowanie projektu umowy przez sprzedającego

6. NEGOCJOWANIE WARUNKÓW OGÓLNYCH UMOWY

 • problem:
  - gwarancji

  - rękojmi

  - niezgodności dostawy z umową

  - problem siły wyższej
 • prawa właściwego a klauzule umów modelowych
  - zastrzeżenie prawa własności towaru, tajemnicy przemysłowej i handlowej

  - klauzule przewidujące tryb dochodzenia i załatwiania roszczeń

7.INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PROWADZĄCYM.


Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30
Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 990,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć