WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


PRAKTYCZNE ZARZĄDZANIE CZASEM
8-8 maja 2019
Dzięki udziałowi w szkoleniu warsztatowym Uczestnicy:

 • zoptymalizują wykorzystywanie własnego czasu
 • zapoznają się z procesem planowania czasu
 • nauczą się wyznaczać cele i rozkładać pracę w czasie
 • będą potrafili priorytetyzować zadania
 • dowiedzą się jak unikać niepotrzebnego marnowania czasu
 • będą wstanie wyliczyć wartość swojego czasu
 • dowiedzą się w jaki sposób wyznaczać terminy
Adresaci szkolenia warsztatowego:

 • kadra menedżerska
 • osoby zarządzające zespołami pracowników
 • wszyscy, dla których czas ma kluczowe znaczenie w ich pracy zawodowej
 • wszyscy  zainteresowani tematyką warsztatów
Metody pracy podczas szkolenia warsztatowego:

 • Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń
 • Testy i trening umiejętności

Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.
Ramowy program szkolenia: • CZYM JEST CZAS?
  • definicja
  • uświadomienie roli czasu w naszym życiu
  • co ma wpływ na nasze odczuwanie szybkości przebiegu czasu
  • jaki mamy wpływ na wykorzystywanie czasu
     
 • ANALIZOWANIE CZASU
  • obliczanie wartości własnego czasu
  • badanie na czym tracimy najwięcej czasu
  • jak możemy zaoszczędzić czas?
    
 • PROCES PLANOWANIA CZASU
  • wyznaczanie celów
  • cele długo i krótkoterminowe
  • no co należy zwrócić uwagę wyznaczając cele
  • weryfikacja celów
  • szacowanie ilości potrzebnego czasu
  • wydajność w przebiegu dnia – na kiedy planować określone zadania
  • zalety planowania czasu
    
 • OKREŚLANIE PRIORYTETÓW
  • kategoryzacja zadań
  • czym różnią się zadania ważne od pilnych?
  • reguły i metody pomocne przy priorytetyzacji
  • delegowanie zadań – które zadania można powierzyć innym?
    
 • EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PRACĄ WŁASNĄ W CIĄGU DNIA
  • jak dobrze zorganizować sobie dzień
  • ustalanie czasu potrzebnego na planowanie dnia
  • tabela wykorzystywanego czasu
  • dzielenie dnia na efektywne bloki pracy
    
 • PRZESZKODY W EFEKTYWNYM WYKORZYSTANIU CZASU
  • przeszkody wewnętrzne
  • czym są pożeracze czasu?
  • jak efektywnie lokalizować pożeracze czasu
  • metody usuwania przeszkód
  • przeszkody zewnętrzne
  • elementy rozpraszające
  • niepotrzebne angażowanie uwagi
  • asertywność jako metoda radzenia sobie z przeszkodami
    
 • ELEMENTY POMOCNICZE W ZARZĄDZANIU CZASEM
  • kalendarz
  • oragnizer
  • urządzenia przenośne – smartfon, tablet, laptop
  • narzędzia pakietu MS Office
    

Zajęcia odbywają się według poniższego harmonogramu:
09:45 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 17:00 Czas trwania zajęć

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 370,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć