WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


PRACOWNIK SAMORZĄDOWY
17-17 września 2019
Celem warsztatów jest:
 • uzyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat podstawowych aspektów prawnych związanych z pracą administracji samorządowej
 • przekazanie niezbędnych informacji na temat postępowania z dokumentacją w urzędzie
 • przedstawienie kanonu reguł etycznych
 • praktyczne przygotowanie pracowników urzędów do wykonywania zadań
Warsztaty adresujemy do:
 • przedstawicieli administracji samorządowej
 • kandydatów do pracy na stanowisku publicznym
 • wszystkich zainteresowanych tematyką
Metody prowadzenia zajęć:
 • krótkie wykłady wprowadzające przeplatane przykładami stanowiącymi punkt wyjścia do omawianych zagadnień
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas zajęć oraz maksymalizację efektywności warsztatów
 • warsztaty połączone będą z prezentacja multimedialną wspomagającą omówienie tematyczne
Program warsztatów:

 • STATUS PRAWNY PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO
  • kodeks postępowania administracyjnego
  • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
  • finanse publiczne
  • aktywne przeciwdziałanie oraz zwalczanie oszustw i nadużyć
 • WIZERUNEK URZĘDU
  • tworzenie pozytywnego wizerunku instytucji
  • rola urzędnika w budowaniu prestiżu urzędu i wizerunku administracji publicznej w społeczeństwie
  • urzędnik przyjazny petentowi
  • „otwartość" na petenta
 • POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE
  • podstawy prawne postępowania z dokumentacją
  • zarządzanie i obieg dokumentacji
  • instrukcja kancelaryjna
  • organizacja i zakres działania archiwum, składnicy akt
 • KANON REGUŁ URZĘDOWEGO SAVOIR-VIVRU
  • kultura osobista
  • wygląd urzędnika, czyli ubraniowy kodeks pracy
  • aktywne przeciwdziałanie oraz zwalczanie oszustw i nadużyć
  • relacje podwładny-przełożony
 • WŁAŚCIWA ORGANIZACJA CZASU PRACY
  • efektywne planowanie i zarządzanie czasem
  • struktura podziału prac (harmonogramy zadaniowe i czasowe)
  • zmiany i ich wpływ na przyjęte w planie założenia
  • autodiagnoza - ćwiczenie - mój osobisty „potencjał czasu"
  • najczęściej popełniane błędy w zarządzaniu czasem i zadaniami
 • ELEMENTARNE ZASADY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI
  • zasady skutecznej komunikacji
  • techniki oddziaływania w kontaktach z innymi ludźmi
  • telefon, jako narzędzie komunikacji
  • kultura słowa i gestu
  • likwidacja barier w komunikacji z klientem
  • analiza potrzeb klienta
  • reakcja na zachowanie petenta
  • metody poskromienia i pozytywnego wykorzystania emocji
  • przyjmowanie skarg, uwag i zażaleń
 • TRUDNE SYTUACJE
  • metody postępowania z trudnym klientem
  • asertywność
  • techniki antystresowe
  • negatywny i pozytywny wpływ stresu na pracę

Zajęcia odbywają się według poniższego harmonogramu:
09:30 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 17:00 Czas trwania zajęć
13:00 - 13:30 Obiad w restauracji

Serwis kawowy (kawa, herbata, woda, ciasteczka) dostępny jest dla Uczestników przez cały czas trwania zajęć.
Na koniec dnia zajęć Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGA!
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. Celem uzyskania oferty prosimy o kontakt z Koordynatorem Szkoleń.

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 490,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć