WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


OCENA I ANALIZA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
23-24 września 2019

Cel warsztatów:

Po ukończeniu warsztatów Uczestnicy powinni:

 • rozumieć i umieć obliczać wartość pieniądza w czasie
 • znać i umieć stosować w praktyce metody oceny projektów inwestycyjnych
 • znać zasady szacowania ryzyka inwestycyjnego
Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną  metody oceny projektów inwestycyjnych oraz oceny źródeł ich finansowania.

Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy:

 • kadrę zarządzającą każdego szczebla
 • dyrektorów działów finansowych
 • głównych księgowych
 • pracowników działów inwestycyjnych
 • pracowników działów finansowych
 • osoby odpowiedzialne za rozwój i wdrażanie nowych projektów
 • wszystkich zainteresowanych problematyką finansów w przedsiębiorstwie

Metodyka prowadzenia zajęć:

 • każdy z prezentowanych modułów będzie ilustrowany konkretnymi przykładami
  z praktyki gospodarczej
 • szkolenie prowadzone będzie w formie mini wykładów połączonych z elementami warsztatów,
  co gwarantuje aktywne zaangażowanie uczestników szkolenia
 • atrakcyjność zajęć zapewnią liczne przykłady, które stanowić będą punkt wyjścia do omawianych zagadnień (prezentacje przykładów)
 • liczne praktyczne case study
 • zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną, obejmującą tematykę szkolenia
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem, dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas szkolenia

Program warsztatów:

 • ISTOTA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO (WYCENA NAKŁADÓW I EFEKTÓW)
  • rodzaje przedsięwzięć inwestycyjnych
  • fazy projektu inwestycyjnego
 • ELEMENTY ANALIZY WARTOŚCI PIENIĄDZA W CZASIE
  • wartość przyszła
  • wartość bieżąca
  • płatności annuitetowe
 • OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI
  • wycena inwestycyjnych przepływów pieniężnych
  • wartość bieżąca netto
  • wewnętrzna stopa zwrotu
  • zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu
  • okres zwrotu
  • zwrot z zaangażowanego kapitału
 • WYCENA KOSZTU KAPITAŁU DLA RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
  • środki własne, kredyt bankowy, leasing
  • średni ważony koszt kapitału
  • analiza przypadku
 • OCENA INWESTYCJI NON-PROFIT
  • analiza inwestycji nastawionych na oszczędności kosztowe
  • analiza inwestycji nastawionych na realizację „celów niefinansowych”
  • analiza przypadku
 • ANALIZA WRAŻLIWOŚCI W OCENIE EFEKTYWNOŚCI I INWESTYCJI
  • analiza czynników ryzyka projektów
  • ocena zmian cen i kosztów
  • analiza w warunkach inflacji
 • ANALIZA I WYBÓR ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
  • środki własne
  • kredyt bankowy
  • leasing jako źródło finansowania
  • analiza efektywnych kosztów finansowania
  • kryteria wyboru źródeł finansowania
  • analiza przypadku
 • DŹWIGNIE W OCENIE WRAŻLIWOŚCI WYNIKÓW FIRMY
  • dźwignia operacyjna (struktura kosztów, ryzyko operacyjne)
  • dźwignia finansowa (struktura finansowania, ryzyko finansowe)
  • dźwignia całkowita
  • próg rentowności księgowy i kasowy w wyborze źródeł finansowania
  • wybór bezpiecznego poziomu zadłużenia (zadłużenie a wyniki operacyjne firmy)


Indywidualne konsultacje z prowadzącym - w ramach potrzeb

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 1 290,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć