WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


NOWOCZESNY DZIAŁ KADR
1-2 sierpnia 2019
Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • dowiesz się jaką rolę spełnia nowoczesny dział kadr w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa,
 • zrozumiesz na czym polega strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zapoznasz się z zakresem zadań działu personalnego w procesie rozwoju zawodowego pracowników,
 • nauczysz się na czym polega właściwy proces rekrutacji i selekcji personelu,
 • dowiesz się jaką rolę w zarządzaniu personelem spełnia motywacja,
 • dowiesz się czym jest System Okresowych Ocen Pracowniczych i jakie są korzyści wynikające z jego stosowania,
 • zrozumiesz jaką rolę w procesie zwolnień pracowników spełnia dział kadr,
 • poznasz zasady właściwego prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Szkolenie adresujemy do:

 • kadry kierowniczej,
 • pracowników działów kadr i służb personalnych,
 • pracownicy działów administracyjnych zajmujący się sprawami kadrowo-płacowymi,
 • osób ściśle współpracujących z działem personalnym firmy,
 • wszystkich osób, do zadań których należy odpowiednia realizacja polityki personalnej firmy.
Metodyka pracy podczas warsztatów::

 • szkolenie prowadzone będzie w formie zajęć interaktywnych, co gwarantuje aktywne zaangażowanie uczestników szkolenia
 • atrakcyjność zajęć zapewnią liczne casy oraz ćwiczenia, które stanowić będą punkt wyjścia do omawianych zagadnień
 • zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną obejmującą tematykę szkolenia
 • analiza studium przypadku oraz indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem, dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas warsztatów

Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.

Program szkolenia:

 • NOWOCZESNY DZIAŁ KADR
  • rola nowoczesnego działu kadr,
  • manager personalny na miarę XXI wieku,
  • strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • PRAWO PRACY
  • nawiązywanie stosunku pracy,
  • prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy,
  • rozwiązywanie stosunku pracy,
  • urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy,
  • czas pracy (w tym czas pracy osób niepełnosprawnych od 01.01.2012),
  • rozwiązywanie sporów,
  • nowe zasady badań lekarskich,
  • zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy.
 • REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW
  • planowanie zatrudnienia,
  • analiza stanowisk,
  • metody rekrutacji,
  • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
  • metody selekcji.
 • SYSTEM SZKOLEŃ I ROZWOJU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW
  • zakres zadań działu personalnego w procesie rozwoju,
  • efektywne szkolenia, plan i budżet szkoleń,
  • badanie potrzeb szkoleniowych,
  • logistyka procesu,
  • ocena efektywności szkoleń.
 • MOTYWACJA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ I LOJALNOŚĆ PERSONELU
  • zasady, znaczenie i rola motywacji,
  • czynniki motywacji pracowników a czynniki demotywujące,
  • wynagradzanie w procesie motywacji.
 • SYSTEM OKRESOWYCH OCEN PRACOWNICZYCH (SOOP)
  • korzyści wynikające ze stosowania ocen w zarządzaniu personelem,
  • przygotowanie, procedury oceniania,
  • komunikacja w procesie oceniania,
  • analiza i wykorzystanie wyników ocen okresowych,
  • ocenianie a rozwój pracowników.
 • DZIAŁ KADR W PROCESIE ZWALNIANIA PRACOWNIKÓW
  • rola managera w procesie zwolnień,
  • zasady przeprowadzania prawidłowej rozmowy końcowej,
  • typowe reakcje osób zwalnianych, monitorowanie,
  • program Outplacement.
 • DOKUMENTACJA PRACOWNICZA
  • zasady prowadzenia dokumentacji,
  • akta osobowe,
  • dokumenty składane przed podjęciem pracy.
 • DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA
  • urlopy pracownicze,
  • ewidencja czasu pracy,
  • awansowanie,
  • nagradzanie i karanie pracowników,
  • dokumentacja ubezpieczeniowa.
 • UBEZPIECZENIA
  • system ubezpieczeń społecznych,
  • zasady podlegania ubezpieczeniom,
  • rozliczanie i opłacanie składek,
  • świadczenia z ubezpieczenia chorobowego.

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 700,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć