WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


NOWOCZESNE METODY I NARZĘDZIA PRACY W SEKRETARIACIE
29-30 lipca 2019
Cel warsztatów:

 • gruntowe poznanie zasad pracy w nowoczesnym sekretariacie
 • nabycie umiejętności zarządzania własną pracą
 • poznanie sposobów organizacji pracy własnej, przełożonych i podwładnych
 • zapoznanie się z regułami profesjonalnego zachowania, dostosowanego do funkcji sekretariatu
 • zwiększenie poczucia odpowiedzialności za budowanie wizerunku firmy
 • zwiększenie efektywności pracy, poprzez dostarczenie narzędzi komunikacji i zarządzania czasem
 • poznanie zasad savoir-vivre w nowoczesnej firmie

Warsztaty adresujemy do osób:

 • asystentek i sekretarek oraz pracowników administracji, którzy dążą do poprawy efektywności swojej codziennej pracy z przełożonym, działem, klientem zewnętrznym i wewnętrznym w firmie.
Szkolenie zwrócone jest również w kierunku  osób,  które planują dopiero rozpocząć pracę na stanowisku asystentki, które chciałyby poznać zasady funkcjonowania zorganizowanego i profesjonalnego sekretariatu oraz przećwiczyć podstawowe techniki sprzyjające dobrej organizacji i komunikacji w firmie

Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:

 • Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń
 • Testy i trening umiejętności
Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.

Program warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:


 • SEKRETARIAT JAKO JEDNOSTKA NADZORUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W FIRMIE
  • istota nadzoru bezpieczeństwa
  • ochrona danych przed przedostaniem się w niepowołane ręce – jak o to zadbać?
  • pomiar skuteczności bezpieczeństwa
  • opracowanie listy zagrożeń bezpieczeństwa w danej firmie/instytucji
  • sporządzenie kwestionariusza ograniczania lub likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa informacji
 • ORGANIZACJA SPOTKAŃ FIRMOWYCH
  • planowanie spotkania, czyli jak skutecznie zapanować nad logistyką?
  • dobór miejsca i formy spotkania
  • przygotowywanie programu spotkania
  • sposoby zachęcania do udziału w spotkaniach firmowych
  • zachowanie w relacji z innymi pracownikami i klientami firmy
 • BUDOWANIE POZYTYWNEGO KONTAKTU Z KLIENTEM I PARTNEREM BIZNESOWYM - FUNKCJA ORGANIZACYJNA I REPREZENTACYJNA SEKRETARIATU W FIRMIE
  • klient zewnętrzny i wewnętrzny
  • jak uniknąć nieporozumień? – czyli sprawny przepływ informacji
  • sekretariat jako jednostka kształtująca wizerunek firmy – zewnętrzny wygląd firmy i pracowników
 • MAPA MYŚLI – JAK TWORZYĆ KREATYWNE NOTATKI ABY W PEŁNI WYKORZYSTAĆ SWÓJ POTENCJAŁ?
  • zastosowanie mapy myśli w zależności od jej rodzaju
  • zasady tworzenia mapy myśli
  • tworzenie mapy myśli krok po kroku
  • słowa klucze – korzyści z nich płynące
 • TELEFONICZNA I MAILOWA OBSŁUGA KLIENTA, CZYLI O SZTUCE PROWADZENIA ROZMÓW TELEFONICZNYCH I MAILOWYCH
  • rozmowy telefoniczne z Klientami oraz partnerami biznesowymi
  • korespondencja mailowa
 • PRACA W ZESPOLE POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ, ZARZĄDZANIE ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ PODEJMOWANIA DECYZJI
  • jakie role przyjmują członkowie zespołów i dlaczego?
  • czynniki wpływające na jakość pracy w zespole
  • w jakich przypadkach podczas pracy zespołu należy określić lidera?
  • główne aspekty pracy zespołowej
  • praca pod presja czasu – jak kontrolować działania w grupie?
 • ASERTYWNOŚĆ I ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM PODCZAS TRUDNYCH ROZMÓW
  • rola pracownika sekretariatu w sytuacji konfliktowej
  • diagnoza sytuacji konfliktowej
  • sposoby radzenie sobie z trudnymi sytuacjami – symulacje
  • zarządzanie trudną sytuacją jako konfliktem
  • zarządzanie emocjami w sytuacjach konfliktowych

 

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 700,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć