WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


MOBBING - JAK UNIKAĆ I ELIMINOWAĆ ZAGROŻENIA?
12-12 czerwca 2019
Cele szkolenia:
 • wskazanie przyczyn oraz źródeł mobbingu w miejscu pracy
 • omówienie skutków oraz metod przeciwdziałania występowania zjawiska mobbingu w firmie
 • przedstawienie prawnych uwarunkowań mobbingu
 • wskazanie najczęstszych błędów występujących  w komunikacji, które mogą naruszać prawa pracownika
 • prezentacja modeli prawidłowych relacji interpersonalnych w organizacji
 • definicja polityki antymobbingowej w firmie
Zapraszamy do uczestnictwa:
 • kadrę zarządzającą
 • pracowników wszystkich szczebli
 • osoby zainteresowane tematyką mobbingu
Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:
 • Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
 • Analiza konkretnych przypadków z zakresu mobbingu i dobrych praktyk w przedsiębiorstwach
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne definiowanie własnych silnych i słabych stron, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń

 

Program szkolenia:
 • CZYM JEST MOBBING? DEFINICJE MOBBINGU
   
 • MOBBING A MOLESTOWANIE I DYSKRYMINACJA – PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE
   
 • OBOWIĄZEK PRACODAWCY PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI
  • co musi, a czego nie musi pracodawca?
    
 • SPORY ZE STOSUNKU PRACY POWSTAŁE NA TLE MOBBINGU
   
 • MOBBING
  • źródła
  • przyczyny
  • skutki
    
 • ZAGROŻENIA DLA PRACODAWCY – SKUTKI MOBBINGU
   
 • PROBLEM DYSKRYMIINACJI W MIEJSCU PRACY
   
 • PRAWA POSZKODOWANEGO W ZAKRESIE MOBBINGU, CZYLI OCHRONA GODNOŚCI CZŁOWIEKA
  • prawo polskie
  • prawo Unii Europejskiej
    
 • DEFINICJA POLITYKI ANTYMOBBINGOWEJ I ANTYDYSKRYMINACYJNEJ
  • case study: jak zaprojektować i wdrożyć strategię antymobbingową w firmie
    
 • SKUTECZNA KOMUNIKACJA Z PRACOWNIKIEM
  • komunikacja w zespole
  • komunikacja w firmie jako najlepsze narzędzie przeciwdziałania mobbingowi
Zajęcia realizowane są w godzinach: 10.00 - 17.00
Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 490,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć