WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


LETNIA SZKOŁA LIDERA
1-31 lipca 2019

Program Letniej Szkoły Lidera powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie nasze i naszych prelegentów w pracy z kadrą menedżerską/ Program Łączy różne aspekty sprawowania funkcji kierowniczych, niezbędne do najlepszego zarządzania swoim zespołem.

"Jak być efektywnym na wielu płaszczyznach?" My chcemy wskazać najodpowiedniejsze kierunki zarządzania prowadzące do efektywnego pełnienia obowiązków menedżerskich oraz udowodnić, jak istotny wpływ mają umiejętności interpersonalne menedżera na pracę z ludźmi.

Celem Letniej Szkoły Lidera jest doskonalenie umiejętności menedżerskich z punktu widzenia ich przydatności w pełnieniu ról kierowniczych. Charakteryzuje procesy podejmowania decyzji, procesy komunikowania się przedstawiając konkretne wskazówki jak postępować? jak organizować pracę sobie i swojemu zespołowi? kiedy i jak wykorzystać narzędzia wpływu? jak negocjować? jak przekazywać obowiązki? jak wykorzystywać swoje mocne strony do motywowania innych? jak zarządzać strategicznie? jak budować kulturę organizacyjną firmy oraz za co odpowiadać?

 

Letnią Szkołę Lidera polecamy menedżerom z doświadczeniem, menadżerom dopiero rozpoczynającym pracę na stanowiskach kierowniczych lub osobom przygotowanym do ich objęcia, w szczególności

 • kadrze zarządzającej przedsiębiorstw
 • członkom zarządów i rad nadzorczych
 • menedżerom wszystkich szczebli zarządzania
 • wszystkim, zainteresowanym praktycznym treningiem umiejętności menedżerskich

Metody pracy:

 • warsztaty prowadzone przy wykorzystaniu metod, służących aktywnemu zaangażowaniu uczestników
 • wykorzystamy następujące techniki pracy: mini wykłady, prace grupowe i indywidualne, studia przypadku, odgrywanie ról, testy, gry, ćwiczenia interaktywne. Dzięki tajnemu połączeniu, uczestnicy zajęć są zaangażowani i mają możliwość ćwiczyć określone umiejętności i kompetencje
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem, dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy (do 12 osób) gwarantuje miłą atmosferę podczas zajęć

Ramowy program Letniej Szkoły Lidera:

 • MENEDŻER A ZESPÓŁ ROLA LIDERA W FORMUŁOWANIU GRUPY - moduł I
  • kim jestem? - identyfikacja własnej osoby
  • zdolności przywódcze menedżera
  • stworzenie efektywnego zespołu
  • podział zadań według odpowiednich ról zespołowych
  • jak zorganizować sobie pracę by zwiększyć wydajność?
 • ABY DZIAŁAĆ SKUTECZNIEJ I EFEKTYWNEJ... - moduł II
  • efektywność komunikacyjna w zespole
  • wyrażanie opinii, jako metoda wywierania wpływu
  • asertywność w kontaktach służbowych
  • delegowanie uprawnień - czyli jak przekazywać obowiązki?
  • jak wykorzystywać swoje mocne strony do motywowania innych
  • motywowanie zespołu
 • ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - MYŚLENIE MENEDŻERA W KATEGORIACH STRATEGICZNYCH - moduł III
  • czym jest strategia?
  • dlaczego organizacja powinna mieć strategię?
  • w jaki sposób wybrać właściwą strategię?
  • warunki skutecznego wdrażania strategii
 • WIZJA - MISJA - STRATEGIA - KULTURA ORGANIZACYJNA W ZARZĄDZANIU - moduł IV
  • jak budować kulturę organizacyjną firmy?
  • kultura organizacyjna w zarządzaniu strategią
  • rozwój kultury organizacyjnej w firmie a rola menedżerów
  • klimat psychospołeczny zmian w firmie, jako wymiar kultury organizacyjnej
  • narzędzia do badania kultury organizacyjnej
  • wyniki badań a zmiany w firmie
 • PRAWO DLA MENEDŻERA - CO KAŻDY MENEDŻER WIEDZIEĆ POWINIEN? - moduł V
  • dopuszczalność, sposób i zakres kształtowania kompetencji menedżera
  • kontrakt menedżerski w formie umowy o świadczenie usług w ramach wykonania wolnego zawodu
  • kontrakt menedżerski a umowa o pracę
  • kontrakt menedżerski, jako umowa cywilnoprawna sui generis
  • odpowiedzialność menedżera
  • wynagrodzenia kadr menedżerskiej
  • problematyka prawa pracy
Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 2 380,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć