WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


LETNIA SZKOŁA HANDLOWCA
1-31 sierpnia 2019

Jeśli jesteś handlowcem, pamiętaj, że wymaga się od Ciebie ciągłego podnoszenia kwalifikacji i że musisz być handlowcem w 100%.

Letnia Szkoła Handlowca stworzona została w oparciu o identyfikację potrzeb wynikających z obserwacji coraz bardziej wymagającego dziś rynku. Adresowana jest do handlowców zajmujących się bezpośrednim kontaktem jak i do tych, których głównym narzędziem pracy jest telefon.

Od handlowców wymaga się przede wszystkim efektywności. Letnia Szkoła Handlowca ma na celu doskonalenie umiejętności sprzedażowych oraz poprawę efektywności działania, jak również rozwój kariery osobistej. Jak planować pracę swoją oraz innych, aby skutecznie podnieść swoją efektywność, a tym samym zwiększyć obroty firmy? jak stworzyć strategię sprzedaży zgodną z misją i wizją przedsiębiorstwa oraz jak położyć ją na praktykę?  

Letnią Szkołę Handlowca adresujemy do:

 • przedstawicieli handlowych
 • pracowników działów handlowych/sprzedaży
 • specjalistów zajmujący się sprzedażą bezpośrednią (B2B, B2C)
 • wszystkich, zainteresowanych praktycznym treningiem umiejętności handlowca
Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:
 • Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, 
  wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń
 • Testy i trening umiejętności

Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: 

 • PROCES SPRZEDAŻY - moduł I
  • psychologia sprzedaży
  • rozmowa handlowa i proces sprzedaży - jak wzbudzić zainteresowanie klienta?
  • komunikacja w procesie sprzedaży
  • trudne sytuacje w procesie sprzedaży
  • finalizacja sprzedaży
 •  PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA - moduł II
  • psychosocjologiczne aspekty w obsłudze klienta
  • reguły profesjonalnej obsługi klienta
  • obsługa klienta po sprzedaży - kluczem do sukcesu
  • motywatory w procesie budowania i utrzymywania relacji z klientem
  • manipulowanie zachowaniem swoim i klienta - techniki wywierania wpływu
  • "ja" w kontakcie z trudnym klientem - diagnoza osobowościowa
 • PROFESJONALNE NEGOCJACJE HANDLOWE - moduł III
  • specyfika profesjonalnych negocjacji handlowych
  • jak negocjować? - rozpoczęcie, przebieg i zakończenie, style i taktyki negocjacyjne
  • trudne sytuacje w negocjacjach
  • jak negocjować z silniejszym partnerem i przejąć kontrolę nad przebiegiem negocjacji?
  • savoir-vivre w negocjacjach
 • PRAWNE ASPEKTY SPRZEDAŻY - moduł IV
  • uwarunkowania umów handlowych
  • ustalenie sposobów zabezpieczeń płatności
  • negocjowanie klauzul zasadniczych umowy
  • negocjowanie warunków ogólnych umowy
  • prawne aspekty obsługi reklamacji
 • DOSKONALENIE WARSZTATU HANDLOWCA - moduł V
  • rozwijanie umiejętności handlowca
  • jak zorganizować sobie pracę, by zwiększyć wydajność?
  • efektywność osobista handlowca
  • motywacja jako narzędzie wspierające efektywność
  • rozwijanie poczucia własnej wartości
Kurs obejmuje łącznie 5 dni (40 godzin szkoleniowych) podzielonych na 5 modułów jednodniowych. 
Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 3 190,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć