WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
4-4 września 2019
Celem szkolenia jest uzyskanie przez Uczestników odpowiedzi w szczególności na następujące pytania:

 • czym jest kontrola zarządcza i jak ją sprawować?
 • jakie są sposoby tworzenia procedur wewnętrznych i o czym należy pamiętać w trakcie przygotowywania jednostki do kontroli?
 • kto i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków dotyczących kontroli zarządczej?
 • czym jest ryzyko w kontroli i jak nim zarządzać?
Szkolenie adresujemy do:
 • kierowników jednostek administracji
 • przedstawicieli sektora publicznego
 • wszystkich pracowników jednostek administracji publicznej, którzy podlegają kontroli
 • audytorów wewnętrznych
 • wszystkich osób zainteresowanych problematyką kontroli zarządczej
Metody pracy podczas szkolenia:

 • Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń

      Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.

Program szkolenia:

 • KONTROLA ZARZĄDCZA – ogólne zagadnienia
  • wprowadzenie Uczestników w temat, wyjaśnienie podstawowych pojęć
  • czym jest kontrola zarządcza i jak ją sprawować?
  • rodzaje kontroli i wyjaśnienie ich znaczenia
  • zakres zastosowania kontroli zarządczej
  • kontrola zarządcza a audyt
  • nowe standardy kontroli zarządczej
  • organizacja wewnętrznej działalności kontrolnej
  • rola i sposób kontroli w odniesieniu do znaczenia procedur w jednostkach podległych i nadzorowanych
 •  SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI W ZAKRESIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
  • procedury kontroli, jako zbiory zasad i sposobów postępowania pracowników
  • czynności, mające na celu przygotowanie się do kontroli i zdiagnozowanie prawidłowości jego działania
  • wzory zarządzeń określających procedury kontroli
 •  ROLA KADRY W ZAKRESIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
  • odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej
  • powierzanie obowiązków w zakresie kontroli innym pracownikom
  • wprowadzanie czynności kontrolnych
  • oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 •  PROCEDURY WEWNĘTRZNE DOTYCZĄCE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW
  • identyfikacja obszarów wrażliwych
  • sposoby tworzenia procedur wewnętrznych
  • procedury wewnętrzne – omówienie
 •  ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W KONTROLI ZARZĄDCZEJ
  • co to jest ryzyko i jak nim zarządzać?
  • dlaczego warto zarządzać ryzykiem?
  • polityka zarządzania ryzykiem
  • metody identyfikacji ryzyka
  • analiza i ocena ryzyka
  • weryfikacja i ocena stosowanych mechanizmów analizy i oceny ryzyka
  • monitorowanie ryzyka
  • elementy i techniki zarządzania ryzykiem – podejmowanie stosownych działań
  • sposoby eliminowania i minimalizowania ryzyka


Indywidualne konsultacje z prowadzącym - w ramach potrzeb.

Zajęcia realizowane są w godzinach: 10.00 - 17.00

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 490,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć