WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


KOMPETENTNY PRACOWNIK URZĘDU
8-9 lipca 2019
Celem szkolenia jest:
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy w urzędzie
 • wzrost umiejętności interpersonalnych
 • usprawnienie komunikacji i przekazu informacji pomiędzy pracownikami, oraz w kontaktach z petentami
 • przygotowanie uczestników do sprawnego zarządzania pracą swoją i zespołu, w którym działają
 • wzrost efektywności pracy
Szkolenie adresujemy do:
 • pracowników urzędów i instytucji publicznych
Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:
 • Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń
 • Testy i trening umiejętności

Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 

 • Pierwsze wrażenie w pracy Urzędnika
    
 • Wizerunek urzędu
 • tworzenie pozytywnego wizerunku instytucji (sposoby reakcji na zarzuty, kampanie negatywne, rankingi, sposoby na chwalenie się sukcesami)
 • rola urzędnika w budowaniu prestiżu urzędu i wizerunku administracji publicznej w społeczeństwie
 • Urzędnik przyjazny Petentowi
 • „otwartość" na Petenta 
 • Reguły profesjonalnej obsługi Klientów w Urzędzie
 • instytucja ukierunkowana na Klienta
 • rola obsługi Klienta w kształtowaniu relacji
 • jak organizować sprawną obsługę Klienta?
   
 • Komunikacja interpersonalna w pracy Urzędnika
 • zasady skutecznej komunikacji
 • techniki oddziaływania w kontaktach z innymi ludźmi
 • telefon, jako narzędzie komunikacji
 • kultura słowa i gestu
 • likwidacja barier w komunikacji z Klientem
 • reakcja na zachowanie Petenta
 • metody poskromienia i pozytywnego wykorzystania emocji
 • przyjmowanie skarg, uwag i zażaleń
   
 • Typologia Klienta
 • analiza różnych typów Klienta
 • najczęściej spotykane sposoby zachowań Klientów w zależności od problemu i okoliczności
 • rozpoznawanie typów Klienta po zachowaniach werbalnych i niewerbalnych
 • sposoby reagowania na zachowania Klienta
 • prowadzenie rozmów z różnymi typami Klientów
   
 • Zasady pracy i kontaktu z klientem w różnych sytuacjach oraz za pośrednictwem różnych metod komunikacji
 • trudne sytuacje
 • identyfikacja problemu, jaki zgłasza Klient
 • reakcja na sygnalizowane obiekcje, wymówki , itp.
 • łagodzenie napiętych sytuacji
 • podstawowe techniki komunikacyjne sprzyjające doskonaleniu kontaktu z Klientem
 • formy kontaktu z Klientem w zależności od celu kontaktu, sprawy, sytuacji, planowanych działań 
   
 • Organizacja czasu pracy
 • potrzeba zarządzania czasem
 • korzyści wynikające z prawidłowego zarządzania czasem
 • planowanie własnej pracy i jego znaczenie w zarządzaniu czasem i zadaniami
 • czym są zadania - rozmieszczenie poszczególnych czynności w czasie
 • struktura podziału prac
 • zmiany - czym są zmiany, dlaczego występują, jaki jest ich wpływ na przyjęte w planie założenia
 • krzywa uczenia się
 • autodiagnoza - ćwiczenie - mój osobisty „potencjał czasu"
 • najczęściej popełniane błędy w zarządzaniu czasem i zadaniami. Jak radzić sobie z tymi błędami. Przewidywanie wystąpienia błędów i unikanie błędów w zarządzaniu czasem

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.00

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 680,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć