WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁCZESNEJ ASYSTENTKI - SEKRETARKI
17-18 czerwca 2019
Celem warsztatów jest:
zdobycie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności podnoszących efektywność pracy sekretariatu.
Odpowiemy m.in. na pytania:
 • na czym polega efektywne zarządzanie czasem pracy sekretariatu?
 • jak poradzić sobie z dokumentacją biurową?
 • jakie są zasady skutecznej komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej?
  - techniki dobrego porozumiewania się z uwzględnieniem postawy asertywnej
 • jak umiejętnie radzić sobie w „trudnych sytuacjach"?
 • czym jest etykieta w sekretariacie i jak ją wykorzystywać w pracy zawodowej?
Warsztaty adresujemy do:
 • asystentek i sekretarek, które dążą do poprawy efektywności swojej codziennej pracy z przełożonym, działem, klientem zewnętrznym i wewnętrznym w firmie.

Szkolenie zwrócone jest również w kierunku  osób,  które planują dopiero rozpocząć pracę na stanowisku asystentki, które chciałyby poznać zasady funkcjonowania zorganizowanego i profesjonalnego sekretariatu oraz przećwiczyć podstawowe techniki, sprzyjające dobrej organizacji i komunikacji w firmie.

Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:

Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń
 • Testy i trening umiejętności.
Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:


 

 • Sekretariat "Wizytówką oraz sercem" organizacji
  Wprowadzenie do szkolenia
  • miejsce sekretariatu w strukturze organizacyjnej
  • rola sekretariatu w sprawnym funkcjonowaniu organizacji
  • zakres odpowiedzialności i kompetencji osób zarządzających sekretariatem - biurem
  • wpływ na wizerunek podmiotu
   • tworzenie wizerunku i tożsamości podmiotu
   • kształtowanie zaufania do podmiotu
     
 • Umiejętność zarządzania informacją
  • obieg oraz efektywne zarządzanie informacją
  • sekretariat, jako "centrum informacyjne" organizacji
  • źródła pozyskiwania informacji
  • zasady udzielania informacji
  • zarządzanie dokumentacją podmiotu
    
 • Umiejętność skutecznej komunikacji interpersonalnej
  • różnice między przekazywaniem informacji, a interpretacją informacji (nadawanie „na tych samych falach")
  • sposoby zachęcania innych do kontaktu
  • dopasowanie kanału komunikacyjnego do rozmówcy
  • metody skutecznego informowania, czyli słuchanie lub słyszenie
  • komunikacja niewerbalna - warsztaty
  • mowa ciała, mowa gestów
  • komunikacja asertywna - trening asertywności
    
 • Budowanie relacji z Klientem
  • kim jest Klient? (Klient wewnętrzny, zewnętrzny, inny?)
  • typy osobowości Klientów
  • dlaczego warto budować relacje z Klientami?
    
 • Umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych
  • zasady obowiązujące w rozmowie telefonicznej
  • znaczenie przygotowania
  • najczęstsze błędy
    
 • Zarządzanie korespondencją przychodzącą
  • prezentacja istniejących systemów organizacji korespondencji przychodzącej
  • instrukcja kancelaryjna - jaki stworzyć jednolity system zarządzania dokumentacją przychodzącą w firmie
  • metody ewidencjonowania, znakowania i dekretacji korespondencji
    
 • Umiejętność tworzenia korespondencji wychodzącej
  • podział tworzonych pism ze względu na ich zawartość i charakter
  • graficzne zasady tworzenia dokumentów firmowych
  • merytoryczne zasady tworzenia dokumentów z uwzględnieniem specyfiki firmy, treści i przeznaczenia dokumentu
  • zasady ewidencjonowania korespondencji wychodzącej
  • opracowywanie raportów ze spotkań i służbowych notatek
    
 • Etykieta w sekretariacie (Biznesowy Savoir-Vivre)
  • budowanie pozytywnego wizerunku własnego oraz firmy
  • rola pierwszego wrażenia
  • sztuka przyjmowania gości ćwiczenie "stół"
  • wizyta u Klienta, towarzyszenie szefowi, auto
  • organizacja spotkań i imprez firmowych
    
 • Umiejętność radzenia sobie z „Trudnymi sytuacjami"
  • czym jest „trudna sytuacja"
  • stres - próba definicji
  • zarządzanie własnymi emocjami, ćwiczenia relaksacyjne
  • gaszenie silnych, negatywnych emocji innych ludzi (Klientów, współpracowników, szefa)
  • umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych
  • omówienie przykładowych trudnych sytuacji, w których znaleźli się Uczestnicy szkolenia, próba znalezienia rozwiązań
    
 • Umiejętność skutecznego planowania i organizowania pracy
  • zarządzanie czasem pracy w sekretariacie
  • organizacja czasu pracy
  • sporządzanie ramowego planu dnia pracy swojego oraz przełożonych
  • ustalanie hierarchii ważności zadań, czyli identyfikowanie priorytetów
  • rozpoznanie i eliminacja "pożeraczy" czasu
    

 

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00 (rejestracja uczestników od godz. 9.45)
II dzień - 9.00 - 16.30

 

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sale szkoleniowe w CSK-Jupiter

Adres:
           00-839 Warszawa, ul. Towarowa 22, wejście A, II piętro

 

Sale szkoleniowe CSK-JUPITER znajdują się na drugim piętrze kompleksu handlowo-biurowo-magazynowego przy ulicy Towarowej 22.  Ta wyjątkowa lokalizacja powoduje, że niemal z każdego miejsca Warszawy z łatwością można tam dotrzeć:

 • około 100 metrów od stacji „Rondo Daszyńskiego" (II linia)
 • zaledwie 1,5 kilometra od Dworca Centralnego
 • liczne połączenia tramwajowe i autobusowe

 

 

Dodatkowo uczestnicy naszych szkoleń mogą korzystać na miejscu z bezpłatnego parkingu.

Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 700,00 zł
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 7 czerwca 2019 r. wynosi: 700,00 zł brutto
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 7 czerwca 2019 r. wynosi: 790,00 zł brutto
 

 

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!
 

 

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.
Szkolenia realizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlatego też istnieje możliwość otrzymania przez Uczestników zaświadczenia ukończenia na druku urzędowym MEN.

 

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana z Klientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który z przyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

 • Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Polish...
  • Create a new word list...
 • Copy
Wróć