WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


JAK ZOSTAĆ MENEDŻEREM NEGOCJACJI? - Zaawansowane techniki dla wtajemniczonych
30-31 maja 2019

Celem warsztatów jest:


Biorąc udział w warsztatach, uzyskujecie Państwo praktyczną wiedzę na temat:

 • jak poprzez skuteczne negocjacje osiągnąć konkretne korzyści dla firmy i dla siebie?
 • jakie są techniki rozpoznawania i obezwładniania manipulanta?
 • jak umiejętnie zachować się w sytuacji popełnionego błędu oraz w diagnozie cudzych błędów negocjacyjnych?
 • jak prowadzą rozmowy negocjatorzy osiągający sukces?
 • jak świadomie sterować oraz kontrolować emocje przy podejmowaniu ważnych decyzji?
 • jak rozpoznać i omijać pułapki negocjacyjne?
 • jak negocjować z partnerem zagranicznym i jaki jest wpływ różnic kulturowych na prowadzenie negocjacji?
 • jak doprowadzić do końca negocjacje i osiągnąć zamierzony cel?
Warsztaty adresujemy do:
 • kadry zarządzającej przedsiębiorstw
 • handlowców, doradców, konsultantów
 • oraz wszystkich osób których efekty pracy zależą od negocjacjiMetody prowadzenia zajęć:
 • warsztaty skoncentrowane są na treningu umiejętności praktycznych - aktywne ćwiczenie prezentowanych metod
 • testy autodiagnostyczne - pozwalające wskazać swoje mocne i słabe strony
 • zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną, obejmującą tematykę szkolenia
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem, dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas szkolenia
 • zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach

Program warsztatów:

 • SZTUKA PROWADZENIA ZAAWANSOWANYCH NEGOCJACJI
  • negocjacje, jako element budowania trwałych relacji w biznesie
  • trójnóg skutecznych negocjacji
 • JAK PRZEJĄĆ KONTROLĘ NAD PRZEBIEGIEM NEGOCJACJI?
  • zadawanie pytań i parafraza, jako elementy kontrolujące przebieg negocjacji
  • rozpoznawanie i przeciwdziałanie manipulacjom w negocjacjach
 • WPŁYW RÓŻNIC KULTUROWYCH NA PROWADZENIE NEGOCJACJI
  • nawyki, ograniczenia i stereotypy
  • negocjacje z partnerami UE, USA, Krajów Wschodnich
 • NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PODCZAS NEGOCJACJI
  • negocjacje bez przygotowania
  • dochodzenie do własnych celów
 • CECHY SKUTECZNEGO NEGOCJATORA – AUTODIAGNOZA
  • empatia w negocjacjach - wyczuwanie intencji drugiej strony OKREŚLENIE INDYWIDUALNEGO POZIOMU ASERTYWNOŚCI
 • ANALIZA ZACHOWAŃ W NEGOCJACJACH
  • zachowanie: asertywne, manipulacyjne, bierne i agresywne
 • TECHNIKI KSZTAŁCENIA I PANOWANIA NAD EMOCJAMI
  • jak świadomie sterować swoimi emocjami
  • odporność na stres
  • skala osobistego stresu
  • trening technik radzenia sobie ze stresem
 • JAK PROWADZĄ ROZMOWY NEGOCJATORZY OSIĄGAJĄCY SUKCES?- KOMUNIKACJA W NEGOCJACJACH BIZNESOWYCH
  • zasady skutecznego porozumiewania się (mowa werbalna i niewerbalna)
 • JAK NEGOCJOWAĆ? - FAZY PRZEBIEGU NEGOCJACJI
  • tworzenie atmosfery zaufania i otwartości
  • wzajemne poznanie się - autoprezentacja i prawidłowość spostrzegania Interpersonalnego
  • komunikacja w czasie trudnej rozmowy
  • narzędzia pomocne w trudnych sytuacjach, odwoływanie się do zasad
 • ZASADY I STRATEGIE NEGOCJACJI - STYLE NEGOCJACJI
 • TRUDNE SYTUACJE W NEGOCJACJACH
  • konflikt - najczęstsze błędy prowadzące do konfliktu
  • zrozumienie mechanizmu konfliktu podczas negocjacji
  • bariery uniemożliwiające porozumienie
  • impas w negocjacjach
 • JAK ZAKOŃCZYĆ NEGOCJACJE? - TECHNIKI ZAMYKANIA NEGOCJACJI
  • osiągnięcie porozumienia
  • jak zakończenie negocjacji przeobrażać w początek dalszej, owocnej współpracy z partnerami biznesowymi?

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Serwis kawowy (kawa, herbata, woda, ciasteczka) dostępny jest dla Uczestników przez cały czas trwania zajęć.
Na koniec dnia zajęć Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGA!
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. Celem uzyskania oferty prosimy o kontakt z Koordynatorem Szkoleń.

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 890,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć