WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


JAK POPRAWIĆ KOMUNIKACJĘ W ZESPOLE URZĘDNICZYM?
3-3 lipca 2019
Celem warsztatów jest:
 • rozwinięcie w uczestnikach umiejętności efektywnego komunikowania się w kontaktach indywidualnych i grupowych
 • usprawnienie komunikacji i przekazu informacji pomiędzy pracownikami
 • pokazanie wpływu komunikacji na prawidłowe funkcjonowanie jednostki samorządowej
 • wskazanie najczęściej występujących barier w komunikacji interpersonalnej
 • wzrost umiejętności interpersonalnych
Warsztaty adresujemy do:
 • Warsztaty w szczególności adresujemy do pracowników urzędów administracji publicznej oraz wszystkich resowanych tematyką.
Metody prowadzenia zajęć:
 • krótkie wykłady wprowadzające przeplatane przykładami stanowiącymi punkt wyjścia do omawianych zagadnień
 • praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
 • testy i trening umiejętności
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas zajęć oraz maksymalizację efektywności warsztatów
 • warsztaty połączone będą z prezentacja multimedialną wspomagającą omówienie tematyczne
Program warsztatów:

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PRACY URZĘDNIKA
  • zasady skutecznej komunikacji
  • techniki oddziaływania w kontaktach z innymi ludźmi
  • telefon, jako narzędzie komunikacji
  • kultura słowa i gestu
  • likwidacja barier w komunikacji z klientem
  • analiza potrzeb klienta
  • reakcja na zachowanie petenta
  • metody poskromienia i pozytywnego wykorzystania emocji
  • przyjmowanie skarg, uwag i zażaleń
 • REGUŁY PROFESJONALNEJ OBSŁUGI KLIENTÓW W URZĘDZIE
  • instytucja ukierunkowana na Klienta
  • rola obsługi Klienta w kształtowaniu relacji
  • jak organizować sprawną obsługę Klienta?
 • TYPOLOGIA KLIENTA
  • analiza różnych typów Klienta
  • najczęściej spotykane sposoby zachowań Klientów w zależności od problemu i okoliczności
  • rozpoznawanie typów Klienta po zachowaniach werbalnych i niewerbalnych
  • sposoby reagowania na zachowania Klienta
  • prowadzenie rozmów z różnymi typami Klientów
 • STRES
  • metody postępowania z trudnym klientem
  • asertywność
  • techniki antystresowe
  • czynniki stresogenne
  • negatywny i pozytywny wpływ stresu na pracę
 • ZASADY PRACY I KONTAKTU Z KLIENTEM W RÓŻNYCH SYTUACJACH ORAZ ZA POŚREDNICTWEM RÓŻNYCH METOD KOMUNIKACJI
  • trudne sytuacje
  • identyfikacja problemu, jaki zgłasza Klient
  • reakcja na sygnalizowane obiekcje, wymówki, itp.
  • łagodzenie napiętych sytuacji
  • podstawowe techniki komunikacyjne sprzyjające doskonaleniu kontaktu z Klientem
  • formy kontaktu z Klientem w zależności od celu kontaktu, sprawy, sytuacji, planowanych działań

Zajęcia odbywają się według poniższego harmonogramu:
09:30 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 17:00 Czas trwania zajęć
13:00 - 13:30 Przerwa obiadowa

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 390,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć