WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


FEEDBACK, CZYLI W JAKI SPOSÓB PRZEKAZYWAĆ INFORMACJE ZWROTNE
10-10 lipca 2019
Celem szkolenia jest:

 • przedstawienie najskuteczniejszych form przekazywania informacji zwrotnych,
  zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych
 • pokazanie praktycznego zastosowania przedstawionych rozwiązań.


Do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • osoby kierujące pracą podwładnych
 • kadrę zarządzającą
 • osoby uczestniczące w negocjacjach
 • pracowników działów mających kontakt z klientem
 • wszystkie osoby zainteresowane omawianym zagadnieniem.

Metody pracy wykorzystywane podczas szkolenia:

 • Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
 • Burze mózgów
 • Praca indywidualna, w parach lub grupowa
 • Rozwiązywanie zadań problemowych i case study
 • Wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań, rozwiązań
 • Wykorzystywanie kwestionariuszy.
Program ramowy szkolenia:

 • KONSTRUKTYWNE UWAGI I SPOSÓB ICH ZGŁASZANIA
  • określenie możliwych rezultatów jakie będzie za sobą niosła sformułowana uwaga
   • formułowanie uwag
   • właściwy dobór zwrotów
   • akcentowanie najważniejszych informacji
   • blokowanie odpowiedzi zwrotnych
  • kiedy zgłaszać uwagi?
   • odpowiedni dobór chwili
   • kreowanie sytuacji
  • gdzie i w jaki sposób powinno się zgłaszać uwagi?
   • otoczenie, którego należy unikać
   • odpowiednia tonacja głosu
     
 • OPTYMALNY SPOSÓB WYRAŻANIA EMOCJI
  • o czym powinniśmy pamiętać?
  • jakich sygnałów należy unikać?
  • w jakich sytuacjach należy unikać reakcji nadto pozytywnych?
  • kontrolowanie mimiki twarzy
    
 • SKUTECZNE MÓWIENIE „NIE”
  • czym jest asertywność?
   • jak skutecznie bronić swoich praw bez szkody dla innych osób?
  • konsekwencja w działaniach
   • brak ustępstw najlepszą droga do podtrzymania autorytetu
   • wyciąganie konsekwencji
  • najwłaściwsze zwroty do powiedzenia „nie”
     
 • ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW
  • czynności ułatwiające zwalnianie pracowników
   • potwierdzenie słuszności dokonanego wyboru
  • informacje, które należy potwierdzić przed samym zwolnieniem
   • określenie sytuacji, w której znajdzie się firma po zwolnieniu pracownika
   • możliwość zastąpienia zwalnianego pracownika
  • w jaki sposób i gdzie dokonywać
 • PODSUMOWANIE
   
   

Zajęcia odbywają się według poniższego harmonogramu:
09:45 - 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 - 17:00 Czas trwania zajęć

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 560,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć