WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


ARCHIWIZACJA I OBIEG DOKUMENTACJI
16-17 kwietnia 2018

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności i niezbędnej wiedzy
w zakresie:


 • właściwego postępowania z dokumentacją, organizowania i nadzorowania właściwego obiegu
  w ramach czynności kancelaryjno-biurowych
 • profesjonalnego przechowywania dokumentacji w archiwum
   

 


Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymają imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Istnieje także możliwość uzyskania (bezpłatnie) zaświadczenie na druku MEN (pot. "świadectwa") ukończenia kursu.

Szkolenie warsztatowe skierowane jest do:


 • wszystkich pracowników wytwarzających lub przejmujących w ramach swoich obowiązków jakikolwiek rodzaj dokumentacji

w szczególności

 • pracowników sekretariatów
 • pracowników kancelarii
 • pracowników administracyjnych
 • archiwistów.

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej. Liczne ćwiczenia indywidualne i grupowe gwarantują aktywne zaangażowanie uczestników szkolenia i pełne opanowanie prezentowanych zagadnień.

Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:


 • Krótkie wykłady, będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń.
Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: 


 • Podstawy prawne postępowania z dokumentacją 
  • formy ochrony prawnej dokumentacji
  • obowiązki aktotwórcy - instytucji tworzącej dokumentację
  • skutki prawne wadliwie zarchiwizowanej dokumentacji
    
 • Rodzaje i postać dokumentacji współczesnej 
  • dokument - pojęcie i rodzaje
  • podział dokumentacji zgodnie z formą, przeznaczeniem, dostępnością, znaczeniem
  • najważniejsze dokumenty występujące w instytucjach
    
 • Zarządzanie dokumentacją biurową
  • przyjmowanie i obieg korespondencji
  • wewnętrzny obieg akt
  • zakładanie spisów spraw
  • systemy kancelaryjne, rejestracja i znakowanie spraw uwzględniając:
   • jednolity, rzeczowy wykaz akt
   • kryteria i podział dokumentacji na kategorie archiwalne
   • system klasyfikacji
  • obieg akt - zasadnicze etapy obiegu dokumentacji - punkty zatrzymania
  • załatwianie spraw
  • wysyłanie i doręczanie pism
  • przechowywanie akt na stanowiskach pracy
  • czynności związane z archiwizowaniem spraw zakończonych
   • porządkowanie dokumentacji wewnątrz teczek
   • zasady opisywania teczek
   • sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych celem przekazania do archiwum

 

Uczestnicy w sposób praktyczny przećwiczą nabytą wiedzę, m.in. dokonają rejestracji dokumentów w różnych systemach kancelaryjnych, znakowania dokumentów z uwzględnieniem wykazu akt, kryteriów i kategorii archiwalnych. Ponadto opracują fragment rzeczowego wykazu akt oraz przeprowadzą czynności związane z archiwizowaniem spraw zakończonych w komórkach

  

 • Organizacja i zakres działania archiwum, składnicy akt
  • archiwum zakładowe a składnica akt
  • cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt
  • zakres obowiązków osoby prowadzącej archiwum/składnicę akt
  • zasady przejmowania akt przez archiwum z komórek organizacyjnych
  • gromadzenie i układ akt w archiwum
  • prowadzenie ewidencji dokumentacji w archiwum
  • profilaktyka i konserwacja akt
 • Kwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania najważniejszych
  akt poszczególnych kategorii archiwalnych
  • klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji aktowej
  • materiały archiwalne typowe i specyficzne
  • dokumentacja niearchiwalna, kategorii BE, niejawna
  • okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej
  • zasady i sposoby porządkowania zalegającej, nieuporządkowanej dokumentacji aktowej
     
 • Brakowanie dokumentów
  • zasady wydzielania, oceny i brakowania
  • przygotowanie dokumentów do brakowania
  • warunki i tryby uzyskiwania zgody na brakowanie
  • przekazywanie wybrakowanej dokumentacji
    
 • Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub likwidacji organizacji
   
   
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych lub jednostek nadrzędnych
    
Uczestnicy przećwiczą nabytą wiedzę, m.in. dokonają przekazania i odbioru akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego, sporządzą odpowiednie spisy zdawczo-odbiorcze, nadadzą teczkom sygnatury akt, dokonają paginacji, wypełnią karty wypożyczenia-udostępnienia akt, a także będą mieli za zadanie przygotować procedurę brakowania

 

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00 (rejestracja uczestników od godz. 9.45)
II dzień - 9.00 - 16.30

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 660,00 zł

Szkolenie w terminie 16-17 kwietnia 2018 r.

Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 4 kwietnia 2018 r. wynosi: 660,00 zł brutto
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 4 kwietnia 2018
r. wynosi: 790,00 zł brutto
 

RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

   

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.
Szkolenia realizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlatego też istnieje możliwość otrzymania przez Uczestników zaświadczenia ukończenia na druku urzędowym MEN.
Cena nie obejmuje ewentualnych przejazdów i noclegów Uczestników.

  

UWAGA!
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana z Klientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który z przyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć